พบหมอ ง่ายแค่ปลายนิ้ว OPD New Normal บริการผู้ป่วยนอกเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

12 พ.ค. 2563 เวลา 5:57 น.

ศิริราชเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด 19 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ให้เป็นอีกทางเลือกของการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน กรณีไม่สะดวกมาพบแพทย์

พบหมอ ง่ายแค่ปลายนิ้ว ในภาวะผ่อนปรนโควิด 19 ศิริราชนำเสนอวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก OPD New Normal เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงผู้ป่วยที่มีนัด สามารถ พบหมอออนไลน์ และรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยและป่วยจากโควิด 19 แล้ว ศิริราชยังให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดมาพบแพทย์ตามปกติ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คน

การบริหารจัดการของโรงพยาบาล เป็นความท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และได้รับบริการที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และบุคลากร รวมทั้งสามารถให้บริการที่มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้

โรงพยาบาลศิริราช จึงเปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด 19 ที่ได้ออกแบบการให้บริการแบบใหม่ ทั้งการให้บริการ พบหมอ ทางไกลแก่ผู้ป่วย (Telemedicine) ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาล สามารถ พบหมอออนไลน์ และรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมาพบแพทย์สามารถติดตามคิวตรวจ คิวชำระเงิน และรับยาทางไปรษณีย์ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด และลดความแออัด ผ่านโครงการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ ภายใต้สโลแกน “พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว”

โครงการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์นี้จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์ หมดกังวลเรื่องการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยที่ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายและมีอาการคงที่ รักษาต่อเนื่องที่ศิริราช สามารถขอลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect หรือเป็นผู้ป่วยที่ผู้ป่วยที่แพทย์คัดเลือกตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการ พบหมอ ออนไลน์นั้น แพทย์ไม่สามารถสั่งยาให้กับผู้ป่วยทุกราย หากแพทย์พบว่า ข้อมูลจากการพูดคุยและเห็นหน้าทางไกลไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย แพทย์สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ได้ตามปกติ หรือให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจและสามารถดูแลตนเองได้ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเร่งด่วนให้มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ สิ่งสำคัญของการพบแพทย์ออนไลน์ คือผู้ป่วยต้องใช้งานแอปพลิเคชัน Siriraj Connect และ Line เพื่อพูดคุยกับแพทย์แบบเห็นหน้า

แอปพลิเคชัน Siriraj Connect

ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมโครงการ ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ ได้จาก 2 ช่องทาง

1. ผู้ป่วยสมัครแจ้งความประสงค์ขอพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect  หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2414 2000 เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้งาน และยืนยันการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

2. แพทย์คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ทางโรงพยาบาล จะติดต่อผู้ป่วยล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันนัดหมาย

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ สามารถให้ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิด ที่อยู่กับผู้ป่วย หรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้ ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รวมถึงลงทะเบียนและทำธุรกรรมอื่นๆ แทนผู้ป่วยได้ ส่วนผู้ป่วยสามารถใช้ LINE หรือพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับแพทย์

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช อธิบายเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์ออนไลน์ โดยดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Siriraj Connect พร้อมตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อและส่งยาทางไปรษณีย์ และลงทะเบียน Siriraj connect เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิ การเข้าพบแพทย์ การรับคำแนะนำเรื่องยากับเภสัชกร และการชำระเงิน
  • ขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยพบแพทย์ออนไลน์ผ่านวีดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line โดยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาลคลินิก 1 ครั้งเพื่อพบแพทย์ และพบเภสัชกรอีก 1 ครั้ง (ในกรณีที่แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย) เพื่อแนะนำการใช้ยาและยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
  • ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ทุกธนาคาร 2) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Master card, VISA, JCB) 3) ระบบ SCB Easy หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสถานะการส่งยา และรอรับยาทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการ

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดติดตามการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ท่านสามารถยืนยันการรับคิว และติดตามคิวตรวจจากบ้านได้ทางแอปพลิเคชัน

ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของคลินิกและลดระยะเวลาการรอคอยเข้า พบหมอ ท่านสามารถติดตามคิวพบแพทย์ โดยไม่จำเป็นต้องมารอหน้าห้องตรวจ

สำหรับคลินิกหรือหน่วยตรวจอื่นๆ หลังจากลงทะเบียนแล้ว และเมื่อถึงคิวตรวจ พยาบาลจะส่งข้อความไปให้ผ่านแอปพลิเคชัน หลังจากพบแพทย์แล้ว ก็สามารถแสดงความจำนงรับยาทางไปรษณีย์กับพยาบาลคลินิก และสามารถเดินทางกลับบ้านได้

นอกจากนี้ คนไข้สามารถตรวจสอบการนัดหมายครั้งต่อไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน ในส่วนของเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเอกซเรย์ และใบตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะนำส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับยาของท่าน

แอปพลิเคชัน Siriraj Connect เป็นอีกหนึ่งความพยายามของศิริราช ในการนำเทคโนโลยีเพื่อมาบริการทางการเเพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยและญาติเข้าถึงการพบแพทย์ และรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ผู้รับบริการสามารถศึกษารายละเอียดการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน ได้ทาง YouTube Channel ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษารายการคำถาม-ตอบ ที่พบบ่อยผ่านทาง QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-414-2000 กด 1