Innovation ข่าว นวัตกรรม

นวัตกรรม เครื่องกำเนิดแรงดันลบ 3 อิน 1 เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์

เครื่องกำเนิดแรงดันลบ 3 อิน 1 นวัตกรรม ฝีมือคนไทย เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

นวัตกรรม เครื่องกำเนิดแรงดันลบ 3 อิน 1 ฝีมือคนไทย เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19 ท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และยากที่จะคาดเดาว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

บุคลากรทางการแพทย์ คือ กำลังสำคัญที่ช่วยยับยั้งและเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับภัยครั้งนี้ ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นโล่กำบังและปกป้องแนวหน้าของเราในการต่อสู้ครั้งนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อตัวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน และอื่นๆ เพื่อเสริมให้ด่านหน้าของเรามีความแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ นวัตกรรมนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รวมทั้งพันธมิตร คือ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด โดยได้นำต้นแบบ (Prototype) เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบที่สร้างขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และนำมาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นโดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม มาพัฒนาให้สามารถทำงานได้ถึง 3 หน้าที่ในเครื่องเดียว นั่นคือ สร้างแรงดันลบ กรองอนุภาค และฆ่าเชื้อโรค

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ

นวัตกรรมการแพทย์นี้ ด้านบนของเตียงมีลักษณะเป็นแคปซูล ส่วนด้านล่างจะมีกล่องเครื่องกำเนิดแรงดันลบ ซึ่งปรับความดันอากาศที่ดูดเข้าไปภายในแคปซูลให้ต่ำกว่าอากาศภายนอก 5-10 ปาสกาล เมื่อความดันภายในเป็นลบ อากาศจึงไม่ไหลออกสู่ภายนอกที่มีความดันสูงกว่า จึงช่วยไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกภายนอก ตัวเครื่องติดตั้งแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) ที่สามารถกรองอนุภาค ระดับ 0.3 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ 100 เท่า ได้ถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์ และหลอดไฟแสงอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค จึงทำให้อากาศที่ปล่อยกลับสู่ภายนอกนั้นมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้กับบุคคลากรทางการแพทย์เมื่อต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ โดยตัวเครื่องที่กล่าวมาข้างต้นได้ผ่านการทดสอบจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้งานจริง และพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. และบริษัทพันธมิตรยังได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแรงดันลบแบบเคลื่อนที่ขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งด้วยหลักการเดียวกัน ซึ่งเมื่อนำไปติดตั้งร่วมกับกล่องทำหัตถการ จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อเป็นไปอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย ตัวเครื่องกำเนิดแรงดันลบ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 6-7 ชั่วโมง ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ และยังสามารถใช้งานด้วยระบบไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ห่างไกล และที่สำคัญคือ ช่วยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ที่สั่งมาจากต่างประเทศ มีราคาสูงถึง 400,000 – 600,000 บาท โรงพยาบาลไทยจำนวนมากจึงขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นนี้ และในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องใช้เวลานานในการสั่งซื้อและนำเข้ามาในประเทศ แต่ด้วย นวัตกรรม ฝีมือคนไทย ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามาก และยังได้รับการออกแบบให้สามารถผลิตในจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้

นอกจากนี้ นวัตกรรมการแพทย์ เตียงชนิดนี้ ยังสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น วัณโรค จึงนับเป็นการเสริมความพร้อมของโรงพยาบาลไทยในการดูแลทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในระยะยาวอีกด้วย

กล่องทำหัตถการแรงดันลบ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชื่นชมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อุทิศตนในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่ง ปตท.สผ. และพันธมิตรของเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสซึ่งเป็นภารกิจอันยากลำบากของประเทศไทยและของโลกในขณะนี้ บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการค้นหาพลังงานมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ ที่มีความพิเศษครั้งนี้ที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ให้สำเร็จ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรคพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการสู้รบในสงครามโควิด-19 ซึ่งถ้าเพลี่ยงพล้ำเมื่อไหร่ก็อาจเกิดปัญหาบุคลากรในระบบสาธารณสุขติดเชื้อ ทำให้กำลังในการรบครั้งนี้ของเราหายไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เกิดขึ้นในหลายโรงพยาบาลในภูมิภาค อุปกรณ์เหล่านี้จึงมีความสำคัญและจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับโรงพยาบาล ขอขอบคุณ ปตท.สผ. บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส และ บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี ที่พัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ

ล่าสุด ปตท.สผ. ร่วมกับพันธมิตร ได้ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบนี้ จำนวน 100 เตียง และกล่องทำหัตถการที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบ จำนวน 90 ชุด รวมมูลค่า 14,500,000 บาท โดยส่งมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อใช้งานและจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลน และอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ.

เครื่องกำเนิดแรงดันลบ 3 อิน 1