เตือน! 3 ลักษณะอาชีพเสี่ยงถูก “หุ่นยนต์” แย่งงาน

เว็บไซต์ จ็อบไทย ดอตคอมเผย ในหลายุรกิจอาชีพจะเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เข้ามาแทนที่แรงงานคน

เว็บไซต์ จ็อบไทย ดอตคอมเผย ในหลายุรกิจอาชีพจะเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เข้ามาแทนที่แรงงานคน โดยเฉพาะงานใน 3 ลักษณะอาชีพต่อไปนี้ แต่ทว่า เอไอ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเดี่ยวๆ จำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์อยู่ดี

โดย อาชีพแรกนั้นก็คือ คือ อาชีพด้านการบริการ อย่างเช่น พนักงานต้อนรับในโรงแรม เป็นต้นดังที่เห็นในภาพนี้ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกที่ญี่ปุ่น ที่นำเอาหุ่นยนต์เป็นพนักงานต้อนรับ มาทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

แต่ทว่าถ้าหากเกิดปัญหาขึ้น และปัญหานั้นมีความซับซ้อนมาก ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้มนุษย์ในการแก้ไขอยู่ดี เพราะเอไอ ยังไม่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ในด้านการตัดสินใจ และอารมณ์นั่นเอง

อาชีพต่อมา คืออาชีพเฉพาะทาง อย่างเช่น อาชีพผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาเสริมงานด้านนี้มากขึ้น แต่กระนั้นหุ่นยนต์ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่นการผ่าตัดที่ซับซ้อนในอวัยวะสำคัญ ซึ่งยังต้องอาศัยความขำนาญของแพทย์ และการตัดสินใจของมนุษย์อยู่

ส่วนอาชีพที่ 3 ก็คือ อาชีพ ให้คำปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุนเป็นต้น แต่ทว่าหากเป็นคำปรึกษาในเชิงลึกแล้ว หุ่นยนต์ก็ไม่อาจจะทำงานได้เท่ามนุษย์ หรือตอบสนองการแก้ปัญหาได้ตรงจุดนัก

จ็อบไทย ดอตคอม บอกว่า มนุษย์ยังมีทักษะเหนือเอไอ อยู่ใน 3 ด้่าน นั่นก็คือ ทักษะทางสังคม ทักษาทางอารมณ์ และทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง