ข่าว

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่

PWA1662 แอปพลิเคชั่น ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา โหลดที่นี่ การประปาส่วนภูมิภาคอำนวยความสะดวกด้วย Application กรอกข้อมูลขอรับสิทธิ์ เปิดให้ขอรับสิทธิ์ 15 เม.ย. 2563

App PWA1662 แอปพลิเคชั่น เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปา ตรวจสอบเงินโอนเข้า เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่วันนี้ 15 เม.ย. 2563 และจะเริ่มโอนเงินคืนวันที่ 5 พ.ค. 2563

 

แอปพลิเคชั่น PWA1662 ดาวน์โหลดที่นี่

Download PWA1662 (Android)

การประปาส่วนภูมิภาค มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยชน์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และ สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบันได้แบ่งสายการ ปฎิบัติงานออกเป็น 10 เขต ดูแลรับผิดชอบ การประปาส่วนภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ
PWA1662 เป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
พัฒนาโดย การประปาส่วนภูมิภาค

Download PWA1662 (iOS)

โดยมีคุณสมบัติการทำงาน ดังนี้
-แสดงข้อมูลค่าน้ำประปา
-แสดงข้อมูลสถิติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 12 เดือน
-แจ้งเตือนค่าน้ำประปา เมื่อมีการอ่านมาตรวัดน้ำแล้ว
-แสดง Barcode และ QR Code
-แสดงข่าวหยุดจ่ายน้ำ
-แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
-แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งท่อประปาแตก / รั่ว
-แสดงข้อมูลทั่วไปของการประปาส่วนภูมิภาค
-แสดงสถานที่ชำระเงิน

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 1662 หรือ email : [email protected]