ดูดวงความรัก เนื้อคู่ ราศีไหนปังวาเลนไทน์ 2020 โดย อาจารย์วิญ

13 ก.พ. 2563 เวลา 7:50 น.

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

ดูดวงความรัก วันวาเลนไทน์ 2020 เนื้อคู่เราอยู่ไหน ราศีไหนจะปัง ไหว้ขอคู่ครอง ฯลฯ สำหรับคนที่ยังโสด เราต้องขอพรกันสักหน่อย เพื่อให้ท่านช่วยเปิดทางให้เราได้เจอคู่ที่ดี วันนี้อาจารย์วิญ จึงจะมาแนะนำที่ที่ควรไหว้ขอพร ให้ไหว้แล้วได้ผู้สมใจ

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

 

ดูดวงความรัก ทำนายเนื้อคู่ ไหว้ขอพร

พระนอน(วัดโพธิ์) คนที่ผิดหวังในเรื่องของความรัก หรือยังไม่สมหวังในความรักจนอายุปาเข้าเลขสามไปแล้ว แนะนำให้มาขอพรเรื่องความรักกับ พระพุทธไสยาสน์ แห่ง วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพราะลักษณะอันเป็นมงคลของพระนอนนี้ เชื่อกันว่า การกราบไหว้พระนอนวัดโพธิ์ จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และนอกจากนี้ยังมีความเชื่อจากศาสตร์แห่งตัวเลขว่า ผู้ที่อายุย่างเข้าเลข 3 นั้นหากไปขอพรเรื่องความรักกับพระนอนวัดโพธิ์จะสมหวังอีกด้วย

พระนอนวัดโพธิ์มีลักษณะพิเศษอันเป็นมงคลยิ่ง คือ บริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระนอน ซึ่งยาว 5 เมตร สูง 3 เมตรนั้น มีการประดับมุกประณีตศิลป์เป็นรูป อัฎฐตดรสตมงคล หรือ มงคล 108 ประการ ซึ่งเป็นคติความเชื่อจากคัมภีร์ของลังกาว่า เป็นพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คราวเมื่อประสูติได้ 5 วัน โดยรูปมงคลต่างๆนั้น มีทั้งรูปลักษณะแห่งโชคลาภและความอุดสมบูรณ์ จำพวกหม้อน้ำ, ปลาคู่, ดอกบัว, รูปมงคลเครื่องเสริมพระบารมีต่างๆ อาทิ สัตตรัตนะ 7, บัลลังก์, เครื่องยศ และรูปมงคลพระภูมิต่างๆ ได้แก่ เขา, จักรวาล, ป่าหิมพานต์ เป็นต้น

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

เคล็ดลับการกราบนมัสการขอพร 

ควรมากราบไหว้ขอพรในวันอังคาร เพราะเลข 3 คือ วันอังคาร โดย ถวายขนมจีน 3 จับ พร้อมกับน้ำยาปลา, ธูป 8 ดอก, เทียนสีผึ้ง 8 เล่ม, ดอกบัว 8 ดอก และเงินอีก 8 บาท เมื่อไหว้แล้วให้รอธูปหมด เสร็จแล้วก็ทำการลาขนมจีน แล้วนำกลับไปรับประทาน มีความเชื่อ ดวงความรักว่า เส้นขนมจีนยาวๆ เสมือนสายใยให้ไปเจอกับเนื้อคู่ของตัวเอง

คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(3 จบ)

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตัน

ทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะเหฯ (8 จบ)

แล้วปักธูป อธิษฐานว่า

ข้าพเจ้า ชื่อ... นามสกุล... ขอกราบพระนอนพระพุทธไสยาสน์โปรดอสุรินทราหุ ขอให้ข้าพเจ้าหมดซึ่งพระเคราะห์กลางวัน พระเคราะห์กลางคืน พระเคราะห์ข้างขึ้น พระเคราะห์ข้างแรม พระเคราะห์เดือน พระเคราะห์ปี ขอให้มีแต่ชัยชนะมงคลลาภมูลพูนผลคุ้มโทษโทษา

วิญาณสัมปันโน อิติปิโสภควา สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

(แล้ว อธิษฐานเรื่องที่เราจะขอ)

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

หลังจากนั้นให้นำเงิน 8 บาทวางไว้บนดอกบัว แล้วให้เดินไปที่ ฝ่าพระบาทของพระนอน โดยยืนพนมมือขอพรให้จิตจับตรงรอยพระธรรมจักรที่กลางฝ่าเท้า เสมือนได้กราบแทบพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า แล้วว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(3 จบ)

ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อุ กาสะอุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอวันทาแทบเบื้องบาทสมเด็จพระผู้ทรงชนะมาร และเสนาด้วยเศียรเกล้า เคราะห์ใดกรรมใดที่ข้าพเจ้ามี ขอให้ตกอยู่ใต้พระบาทของสมเด็จพระชินสีห์ ให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ โชคดี ลาภดี เจริญสุข ไพรี พินาศ ชนะศัตรู ด้วย พุทโธ กรรมฐาโม กรรมจุติ สัมพุทโธ พุทธชัยยะ ชนะมงคล พุทธชัยยะ ชนะมาร พุทธชัยยะที่หนึ่งตลอดกาลนานเทอญ

ดูดวงความรัก พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

พระแม่อุมาเทวียังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความรัก เพราะพระแม่เป็นผู้ที่มีความรักมั่นคงต่อองค์พระศิวะ อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

พระแม่อุมา เป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ อีกด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร

สามารถเดินทางไปขอพร ดวงเนื้อคู่ กับพระแม่อุมาเทวีได้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

การขอพรพระแม่อุมาเทวี 

แนะนำให้ใช้ ดอกบัว หรือดอกไม้สด สีเหลือง สีแดง ซึ่งเทคนิคที่สำคัญในการสักการะ ห้ามบูชาด้วยของคาวทุกชนิด หากต้องการความสำเร็จ ควรบูชาด้วยผลไม้สีทอง เช่น มะม่วง, กล้วย, ขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ หรือขนมอินเดีย และไม่ควรบูชาด้วยผลไม้ที่ลงท้ายด้วยแม่กด เช่น มังคุด ละมุด เป็นต้น เมื่อสักการะเสร็จแล้วให้เดินออกจากวัดแขกห้ามหันหลังกลับไปที่วัดเด็ดขาด

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด) แต่ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี ต้องสวดมนต์หลังจากบูชาพระพิฆเนศแล้วเสมอ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

โอม ไจ มาตา ดี (3 จบ)

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา

รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน

ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม

ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ (1 จบ)

จากนั้นให้บอกชื่อ-นามสกุลตัวเอง ตามด้วยพรที่เราอยากจะขอ

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี คือ เทวีแห่งความงดงาม, ความรัก, ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ, การเจรจาต่อรอง, การทำมาค้าขาย, การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทาน โภคทรัพย์, เงินทอง, สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่ประจำสม่ำเสมอ

ดูดวงความรัก มีความเชื่อว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความรักอันสมบูรณ์ ด้วยพระแม่ลักษมีเป็นชายาที่ซื่อสัตย์ของพระนารายณ์ ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสวามี ทำให้ผู้คนต่างศรัทธา และพากันมาสักการะขอพรในเรื่องความรัก

สามารถไปกราบไหว้สักการะได้ทุกวันบริเวณอาคารเกษรวิลเลจ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

การขอพรพระแม่ลักษมี

ควรบูชาด้วยดอกบัว หรือ ดอกไม้สีชมพู และธูป 9 ดอก หากสมหวังแล้ว ผู้คนมักนิยมนำ น้ำอ้อย หรือ ผลไม้รสอ่อน เช่น มะพร้าว มาถวายเมื่อสมหวังตามคำขอ การจะให้องค์แม่มองเห็นเรา และ ประทานพรครบทุกข้อนั้น ห้ามเดินวนกลับทางเดิม เมื่อขอพรเสร็จแล้ว ให้เดินวนออกอีกทาง ผ่านหน้าพระแม่ลักษมีไป

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมีควรสวดมนต์หลังจากบูชาพระพิฆเนศเสมอ บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดบทใดก็ได้ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(3 จบ)

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์(1จบ)

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย

นะโม นะมะห์ (1จบ)

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ

ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย

ไชยะ มาตา มหาลักษมี

สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (1จบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

จากนั้นให้บอกชื่อ-นามสกุลตัวเอง ตามด้วยพรที่เราอยากจะขอ

สุดท้าย ไหนๆ ก็มาตรงนั้นแล้ว สามารถเดินไปหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ มีเทวรูป 5 เศียร เรียกองค์ท่านว่า พระสทาศิวะ พระสดาศิวะ หรือ พระปัญจมุขี ไม่ใช่พระตรีมูรติตามที่เคยเข้าใจกันแต่อย่างใด หากใครได้กราบไหว้ขอพรพระสทาศิวะ ท่านจะประทานพร ด้านความสำเร็จ การงาน ชนะศัตรู สุขภาพ

ใครที่ยังโสด ไม่มีคู่มานาน ไม่เคยมีคู่เลย เหงาใช่ไหม ฟังทางนี้ ครั้งนี้จะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับแบบ ว่าไหว้อย่างไรให้ได้ผู้ ฉะนั้นคนโสดต้องไม่พลาด

คาถาบูชา ขอเนื้อคู่ พระสทาศิวะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(3 จบ)

โอม นะมัส ศิวายะ

การะปูระเคารัม กะรุณาวะตารัม

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม

สะทาวะสันตัม หะรึทะยาระวินเท

ภะวัมภะวานี สะหิตัม นะมามิ

หากใครได้ไปกราบไหว้แล้ว อาจารย์วิญ ก็ขอให้ได้คู่ ได้ผู้ สมหวังดวงความรักกันถ้วนหน้า แต่ต้องไม่ลืมว่า ถ้ายังไม่รักตัวเองก็อย่าเพิ่งไปขอความรักจากใครที่ไหน เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยให้เขามาได้ตามความเชื่อก็จริง แต่อาจจะอยู่กันไม่ยืดไม่ทน การจะรักใครสักคน เราต้องรักตัวเองก่อน รู้จักดูแลตัวเองเยอะๆ สวัสดีเดือนแห่งความรัก