svasdssvasds

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้ พิธีเก่าแก่ในช่วง 24 หรือ 25 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินของจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์

วันตรุษจีน 2567 ประเพณีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" ตามความเชื่อโบราณของจีนคือการส่ง "เทพเจ้าเตาไฟ" ที่สถิตอยู่ในบ้านขึ้นไป "รายงานความประพฤติของคนในบ้าน" ต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ แน่นอนว่าถ้าอยากให้ท่านพูดแต่สิ่งดีๆ การทำพิธีเซ่นไหว้ก็มีความสำคัญตามความเชื่อที่จะนำมาสู่ความเป็นสิริมงคล และโชคลาภในปีถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้

ขั้นตอนการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์จะเริ่มในตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์  คือก่อน วันตรุษจีน 2567 ที่ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ให้ทำความสะอาดบ้าน ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ฯลฯ จากนั้นจะตั้งโต๊ะของเซ่นไหว้ ประกอบด้วย

  • กระถางธูปบรรจุผงธูป 
  • แพแดงและหางนกยูงใหม่ 
  • กระดาษไหว้เจ้า กระดาษรูปม้า กระดาษรูปนก
  • ขนมจับกิ้มหรือขนมจันอับ 
  • ผลไม้ 5 อย่าง
  • น้ำชา 5 ถ้วย
  • ธูป 3 หรือ 5 ดอก
  • กระทงค้อซี

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ให้ทำพิธีในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06:00น. – 12:00 น. โดยตั้งโต๊ะของเซ่น และทำการจุดธูปไหว้เทพเจ้าทุกองค์ในบ้าน พร้อมกล่าวคาถาบูชาเทพเจ้าเตาไฟ ดังนี้

"ข้าพเจ้า (ระบุชื่อตน) ขอให้ท่านเทพเจ้าเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ เมื่อกลับมาขอให้นำสิริมงคลมาสู่บ้าน (และอธิษฐานของพร) หากข้าพเจ้าและครอบครัวได้ทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัยแด่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วย"

วันตรุษจีน 2567 วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที" คาถา บทสวด ขั้นตอนการไหว้

จากนั้นพอธูปหมดให้นำชุดกระดาษไหว้เจ้า กระดาษรูปม้า กระดาษรูปนกที่จัดเตรียมไว้ไปเผา เพื่อเป็นการส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ส่วนวิธีรับเจ้าลงจากสวรรค์ให้ทำในช่วงเย็นด้วยการทำพิธีแบบเดิม และกล่าวขอรับเทพเจ้าคืนสู่บ้านให้ช่วยช่วยปกปักรักษานำมาซึ่งโชคลาภตลอดปี

 

 

Cr. เนื้อหาบางส่วน silpa-mag.com