สเปรย์พ่นปากฆ่าเชื้อเบตาดีน ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มทดสอบกับไวรัสโควิด 19

30 เม.ย. 2563 เวลา 1:53 น. 31

ผู้เชี่ยวชาญชี้แจง ต้องมีการศึกษาในทางการระบาดวิทยาหรือในคนไข้จริงๆ ว่าเบตาดีน จะสามารถป้องกัน หรือช่วยรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเบตาดีนได้เริ่มทดลองแล้ว และจะรู้ผลเร็วๆ นี้

สเปรย์พ่นปากฆ่าเชื้อ Betadine (เบตาดีน) ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ BETADINE THROAT SPRAY และ BETADINE GARGLE มีข้อบ่งใช้เพื่อลดการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอเท่านั้น หลังจากโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย อ้างว่า ผลิตภัณฑ์เบตาดีน ในรูปแบบสเปรย์ฆ่าเชื้อสามารถใช้รักษาไวรัสโคโรนาได้

การศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ก่อ โรคเมอร์ส ซาร์ส และอีโบลาได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันการกำจัดไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคโควิด 19 ได้ ณ เวลานี้

บริษัท มุนดิฟาร์มา ได้เริ่มทำการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเบตาดีนต่อไวรัสโคโรนา SARS-COV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทั้งในหลอดทดลอง และทางคลินิก โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

การทดลองดังกล่าวเป็นการทดสอบตัวยา PVP-I หรือ Povidone-Iodine ซึ่งมีในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเบตาดีนว่าจะสามารถยับยั้งต่อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโควิด 19 ได้หรือไม่

สเปรย์พ่นปากฆ่าเชื้อเบตาดีน ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มทดสอบกับไวรัสโควิด 19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบริเวณช่องปากและลำคอ มีการศึกษาที่แสดงว่ามีสาร Antiseptic บางอย่าง เช่น พวก Iodine Compound สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ซึ่งในหลอดทดลองนั้น สามารถฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างจะดีและเร็ว ในเวลา 30 วินาที หรือใน 1 นาที แต่ขณะนี้ ต้องมีการศึกษาในทางการระบาดวิทยาหรือในคนไข้จริงๆ ว่าในการพ่น Antiseptic ตลอดเวลา เป็นเวลา 3 ครั้งต่อเนื่องกันนั้น จะสามารถป้องกัน หรือช่วยรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อได้หรือไม่ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีผลการศึกษาออกมา

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปในการสวมใส่หน้ากากอนามัย คือ ควรหมั่นดูแลช่องปากให้สะอาด หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีโอกาสทำให้ไอ จาม เช่น ของมัน ของทอด ฯลฯ เมื่อมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยในภาวะที่ไม่มีอาการไอ จาม ก็จะเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อมร ย้ำ ถึงแม้ว่าตัวเลขพบผู้ป่วยโควิด 19 ใหม่ จะต่ำกว่าสิบ ยังคงแนะนำให้สถานประกอบการหรือบุคคลทั่วไปต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีกระยะ 2 เดือน เป็นอย่างน้อย เพื่อความมั่นใจว่าการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในช่วงขาลง เพราะสถานการณ์การระบาดแต่ละประเทศจบลงไม่พร้อมกัน

สเปรย์พ่นปากฆ่าเชื้อเบตาดีน ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มทดสอบกับไวรัสโควิด 19

เภสัชกรหญิงจิตติมา เสมอภาค ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่า ขณะนี้ มุนดิฟาร์มา ได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ BLS3 ซึ่งใช้กับการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ เริ่มการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเบตาดีนต่อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 (COVID-19) ทั้งในระดับหลอดทดลองและทางคลินิกแล้ว โดยคาดว่าจะรู้ผลเร็วๆ นี้

ทั้งนี้การยืนยันประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อเบตาดีนต่อการกำจัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด 19 จะสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อ การศึกษาวิจัยดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ส่วนผลทดสอบในการกำจัดไวรัส MERs และ SARs นั่น ถูกทดสอบกับตัวยาที่มีชื่อว่า PVP-I หรือ Povidone-Iodine ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เบตาดีน เช่น เบตาดีน โทรตสเปรย์  และ เบตาดีน การ์เกิล ทำให้ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาฆ่าเชื้อเบตาดีน ที่มีตัวยาโพวิโดนไอโอดีน (PVP-I) เพิ่มขึ้นมากทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด