lifestyle ข่าว

สบายดีบอต สำหรับองค์กร ดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม

สบายดีบอต พัฒนาเป็นรูปแบบสำหรับองค์กร เป็นฟีเจอร์สำหรับการบันทึกดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อที่องค์กรจะสามารถดูแล และจัดการสุขภาพของสมาชิกในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

สบายดีบอต หรือ @sabaideebot เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกสุขภาพผ่านทางแชทบอตของแอปพลิเคชัน LINE เพื่อร่วมเฝ้าระวังแก้ปัญหาไม่ให้ลุกลาม ผ่านการบันทึกกิจกรรม การติดต่อกับสังคม และเป็นเพื่อนคอยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาด เพื่อให้ตระหนักในการรักษาสุขภาพ และช่วยทำให้เห็นสถานการณ์สุขภาพโดยรวมรอบๆ ตัวเราด้วย

ล่าสุด @sabaideebot ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เป็น สบายดีบอตสำหรับองค์กร สำหรับการบันทึกดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม เพียงแค่สังเกตอาการ และบันทึกสุขภาพของตนเองก็ร่วมดูแลสุขภาพของส่วนรวมได้ เพื่อที่องค์กรจะสามารถดูแล และจัดการสุขภาพของสมาชิกในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับองค์กรที่สนใจดูแลสุขภาพขององค์กร เพียงแจ้งรายละเอียดมาที่ https://opendream.io/sabaidee-corporate ก็สามารถเริ่มต้นใช้สบายดีบอตสำหรับองค์กรได้ ข้อมูลเพิ่มเติม https://sabaidee.co/sabaidee-corporate/

ขณะเดียวกัน เราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้

  • ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ
  • ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่
  • ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

ขั้นตอนการใช้งาน

สบายดีบอต