การรับประทานเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เพิ่มความเสี่ยง มะเร็งลำไส้

10 มิ.ย. 2563 เวลา 7:49 น.

องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) ภายใต้องค์การอนามัยโลก จัดให้ เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ส่วนเนื้อแดง เป็นกลุ่ม 2A ที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ได้

องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือ สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ ส่วนเนื้อแดง เป็นกลุ่ม 2A คือ อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ เสี่ยงเป็น มะเร็งลำไส้ ได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้อสัตว์แปรรูป ดังกล่าวคือ เนื้อที่ผ่านการคลุกเกลือ หมัก บ่ม รมควัน และวิธีอื่นๆ ที่เพิ่มรสชาติ หรือถนอมอาหารให้ดีขึ้น เช่น แฮม ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ

ส่วนเนื้อแดงของสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อวัว หมู แกะ หมูป่า ม้า และแพะ มีรายงานจาก IARC ที่ระบุว่า การกินเนื้อแดงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเป็น มะเร็งลำไส้ และไส้ตรงเช่นกัน

นายแพทย์ จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า เนื้อสัตว์แปรรูป จัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือ สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ แร่ใยหิน และสารหนู อย่างไรก็ตาม เนื้อสัตว์แปรรูปก็ไม่ได้มีอันตรายมากเท่าสารเหล่านั้น ดังนั้น ประชาชนจึงยังสามารถรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปได้

สิ่งที่สำคัญ

ควรมีการจำกัดปริมาณการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดง เพราะเนื้อแดงมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารต่างๆ อาทิ โปรตีน สังกะสี เหล็กและวิตามินบี 12 ดังนั้น จึงไม่ควรงดรับประทานเนื้อแดง แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

กองทุนวิจัยมะเร็งโลก แนะนำว่า ควรรับประทานเนื้อแดงไม่เกิน 500 กรัม ต่อสัปดาห์ และรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น ไข่ เต้าหู้และถั่ว รวมทั้งการบริโภคอาหารให้มีความหลากหลาย

สนใจสอบถาม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็ง สามารถดูและติดต่อได้ที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มะเร็งลำไส้