เช็กอิน : จันทบุรี เที่ยวตลาดทุบหม้อ เสาะหาของอร่อย [คลิป]

06 พ.ค. 2561 เวลา 1:30 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

อีกแหล่งท่องเที่ยวของจันทบุรี ที่เริ่มจะติดหูใครหลายๆคน คือ ตลาดทุบหม้อ ตลาดนัดแนวย้อนยุค ที่เต็มไปด้วยของอร่อยมากมาย  ธีมของที่นี่คือการย้อมเวลาไปรำลึกอดีต สมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่พักแรมของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรี การตั้งตลาดแห่งนี้ขึ้นก็มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ในการนำสินค้าคุณภาพดีในชุมชนมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง สร้างอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืนคืนสู่ชุมชน

ตลาดแห่งนี้ขึ้นก็มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ในการนำสินค้าคุณภาพดีในชุมชนมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง สร้างอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืนคืนสู่ชุมชน

พิกัด เช็กอิน ตลาดทุบหม้อ ตั้งอยู่ที่วัดพลับบางกะจะ บ้านบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี