อย่ามองข้าม 10 พฤติกรรมเสี่ยง ดื้อยา!

03 พ.ย. 2561 เวลา 3:20 น.

ปัจจุบันพบว่าคนไทย มีภาวะดื้อยามากถึงปีละ 88,000 คน

การซื้อยากินเอง หรือใช้ยารักษาไม่ถูกวิธี ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายนำพาไปสู่การดื้อยา

ขณะที่ปัจจุบันพบว่าคนไทย มีภาวะดื้อยามากถึงปีละ 88,000 คน ทำให้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมากขึ้น บางรายบางโรค นอนนาน 24-26 วัน

10 พฤติกรรมอันตราย เสี่ยง “ดื้อยา”

1.กินยาปฏิชีวนะบ่อยครั้งมากเกินไป

2.กินยาปฏิชีวนะโดยไม่แยกแยะว่าเป็นโรคจากไวรัส หรือโรคจากแบคทีเรีย

3.กินยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธ์กว้างเกินความจำเป็น อาจออกฤทธิ์ในส่วนที่ไม่จำเป็น ดังนั้นการกินยาชนิดนี้บ่อยๆ จึงอาจทำให้ร่างกายของเราดื้อยา

4.เมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย กินยาไม่ครบตามเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หากหยุดรับประทาน อาจมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ และเชื้อโรคจะพัฒนาตัวเองไปสู่การดื้อยาได้

5.กินยาปฏิชีวนะด้วยความเชื่อว่า “กินกันไว้ก่อน”

6.เคยใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ การใช้ยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย นอกจากจะเป็นการใช้ยาในขนาดที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นการใช้ยาที่เกินความจำเป็น

7.เคยขอยาปฎิชีวนะของคนอื่นมาทาน หรือแบ่งยาของตัวเองลองให้คนอื่นทาน ยาต้านแบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแต่ละชนิดต่างกัน

8.เคยแนะนำยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น อาจทำให้คนอื่นทานยาผิดประเภท ไม่ตรงจุด จนเกิดอาการดื้อยาได้

9.เคยซื้อยาปฏิชีวนะกินเองอยู่นาน เมื่อไม่หายจึงค่อยไปพบแพทย์ แบบนี้จะรักษายากกว่าเก่า

10.เคยขอยาปฏิชีวนะจากแพทย์ และไม่พอในเมื่อแพทย์อธิบายว่าไม่จำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้เป็นวิจารณญาณของแพทย์ที่ไตร่ตรองมาอย่างถ้วนถี่ดีแล้ว

 

ที่มา: ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล รพ.จุฬาฯ