svasdssvasds

ปากีสถานอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากน้ำท่วมใหญ่อันมีสาเหตุมาจาก Climate Change

ปากีสถานอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากน้ำท่วมใหญ่อันมีสาเหตุมาจาก Climate Change

ฟื้นฟูใหญ่! เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เผยว่าปัจจุบันปากีสถานอยู่ในช่วงเวลาสำคัญขณะมุ่งสู่การฟื้นฟูประเทศ หลังเผชิญเหตุอุทกภัยรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Cr. xinhua เหตุอุทกภัยรุนแรงช่วงฤดูมรสุมประจำปีนี้สร้างความเสียหายแก่ปากีสถาน โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 33 ล้านราย ทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสียปศุสัตว์ พืชผลยืนต้น และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยความเสียหายจากน้ำท่วมต่อภาคการเกษตรของประเทศจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลก เนื่องจากปากีสถานเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกฝ้ายและข้าวรายใหญ่ของโลก

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

Cr.xinhua และเนื่องในวันอาหารโลกที่ผ่านมา นายชารีฟ ระบุว่าวันอาหารโลกมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหิวโหยทั่วโลก ภาวะทุพโภชนาการ และความจำเป็นในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อรับรองความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกคน ซึ่งคำขวัญวันอาหารโลกประจำปีนี้คือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งกระตุ้นเตือนทุกฝ่ายมุ่งขจัดความยากจนและความหิวโหย และตระหนักว่าอาหารที่เราเลือกและรูปแบบการบริโภคนั้นส่งผลต่อสุขภาพของเราและโลก

ชารีฟระบุว่าแม้สถานการณ์จะท้าทายเป็นอย่างยิ่ง แต่ปากีสถานมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยตั้งเป้าขจัดความยากจน ปรับปรุงสาธารณสุขและการศึกษา และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Cr. www.xinhuathai.com