Breaking News : อย. ยัน “ซิโนแวค” เป็นเจล 110 ขวด ใช้น้ำแข็งขนส่ง เย็นจัด

29 มิ.ย. 2564 เวลา 4:16 น. 18

Breaking News : อย. แถลง "วัคซีนซิโนแวค" กลายเป็นเจล ระบุ มีปัญหาจากการจัดเก็บ ประมาณ 110 ขวด เนื่องจากการขนส่งได้ใช้ “ก้อนน้ำแข็ง” ควบคุมความเย็น ทำให้บางอันที่อยู่ใกล้น้ำแข็ง อุณหภูมิต่ำกว่า 2 องศา สั่งระงับฉีดขวดที่พบ

 

       จากกรณีที่ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง วัคซีนซิโนแวค บางแห่งมีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวเป็นเจลใสติดในขวด และไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งว่าคาดเกิดจากการจัดเก็บ-ขนส่งไม่ควบคุมอุณหภูมิตามกำหนด พร้อมกับกำชับว่าหากเจอขอให้ระงับการฉีดทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ล่าสุด นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เผยว่าวัคซีนซิโนแวค ที่มีปัญหาเพียงแห่งเดียว ประมาณ 110 ขวด เนื่องจากการขนส่งได้ใช้ “ก้อนน้ำแข็ง” ควบคุมความเย็น ทำให้บางอันที่อยู่ใกล้น้ำแข็ง อุณหภูมิต่ำกว่า 2 องศา โดยวัคซีนที่มีปัญหา ส่งกลับมาทั้งหมด ไม่ได้ฉีดให้ประชาชน พร้อม ยืนยัน “ล็อตดังกล่าว” มีคุณภาพเหมาะสม

ทั้งนี้ฝากถึงสถานที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน พยามเก็บวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสมและตรวจดูก่อนฉีดทุกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด