svasdssvasds

อย. แจ้งด่วน เฝ้าระวัง วัคซีนซิโนแวค บางแห่ง มีลักษณะเป็นเจลใสติดในขวด

อย. แจ้งด่วน เฝ้าระวัง วัคซีนซิโนแวค บางแห่ง มีลักษณะเป็นเจลใสติดในขวด

อย. แจ้งด่วน เตือนเฝ้าระวัง วัคซีนซิโนแวค บางแห่ง มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวเป็นเจลใสติดในขวด และไม่หายไปหลังการเขย่าคาดเกิดจากการจัดเก็บ-ขนส่งไม่ควบคุมอุณหภูมิตามกำหนด ถ้าเจอขอให้ระงับการฉีดทันที

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคชีนด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ได้รับรายงานวัคซีน C) รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก กระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำหรับยา คือ 2.8 องศาเซลเชียส ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใด้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอไห้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

อย. แจ้งด่วน เฝ้าระวัง วัคซีนซิโนแวค บางแห่ง มีลักษณะเป็นเจลใสติดในขวด

 

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด