Spring News

หมอนิธิ เตือน VIP อย่าคิด ลัดคิว "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" หยุดไลน์มาได้แล้ว!

03 ก.ค. 2564 เวลา 5:49 น. 3

หยุดไลน์มาได้แล้ว! ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกโรงเตือนและแฉว่า ตอนนี้มีกลุ่มบุคคลที่พยายามทำตัวเป็น VIP พยายามติดต่อลัดคิว ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้หยุดโทรมาได้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอน

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจ้งและพูดถึง กลุ่มบุคคลที่จะพยายามทำตัวเป็น VIP ในการลัดคิว  ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยข้อความของ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ พูดถึงประเด็น VIP ที่พยายามหาช่องทางลัดคิว ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  มีดังนี้

"เรียนทุกๆท่านทุกที่รอคิวฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มครับ

1.กรุณารอคิวและการจัดสรรตามระบบนะครับ จะพยายามติดต่อผมให้เหตุผลอย่างไรเพื่อขอลัดคิวให้เร็วขึ้น ผมทำไม่ได้ครับ อย่าโทรมาหาอย่าไลน์มาถาม VIP ผมและราชวิทยาลัยฯมีแล้ว ผู้พิการ นักบวช ผู้สูงอายุ ชุมนุมแออัด ผู้เข้าไม่ถึงระบบได้ทันความจำเป็น ยังดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง


2.บริษัทและองค์กรที่ยื่นความจำนงไม่ทัน อย่างไรก็ต้องรอจนกว่าจะจัดการให้องค์กรที่ขอเข้ามาทันเสร็จก่อน ไม่มีทางลัดหรือพิจารณาให้เป็นพิเศษไม่ว่าเหตุผลใดครับ


3.วัคซีนทยอยมาเรื่อยๆ และเพียงพอแต่ไม่สามารถเสกให้มาได้พร้อมกันเป็นสิบๆล้าน โดสเพราะต้องใช้เวลาผลิต ทำตามมาตรฐาน ขบวนการและตรวจสอบก่อนส่งมาประเทศไทย (ไม่นับเวลาที่ต้องมาตรวจตามมาตรฐานประเทศไทยอีก 2-3 วัน


4.คน บริษัทที่นัดได้แล้วไปตามนัดกับโรงพยาบาลเลยนะครับ ท่าน 2 ฝ่ายต้องนัดกันเอง เราจะส่งวัคซีนให้ไปไว้ล่วงหน้าเสมอ ถ้าโรงพยาบาลเลื่อนเขาเลื่อนด้วยเหตุผลภายในของโรงพยาบาล (ไม่ว่าเขาจะพูดหรือให้เหตุผลใดๆจริง/ไม่จริงหมดเราส่งของได้ก่อนทุกที่)

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจ้งและพูดถึง กลุ่มบุคคลที่จะพยายามทำตัวเป็น VIP ในการลัดคิว ฉีดวัคซีซิโนฟาร์ม ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยข้อความของ  ศ.นพ.นิธิ พูดถึงประเด็น VIP ที่พยายามหาช่องทางลัดคิว ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  มีดังนี้

"เรียนทุกๆท่านทุกที่รอคิวฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มครับ
1.กรุณารอคิวและการจัดสรรตามระบบนะครับ จะพยายามติดต่อผมให้เหตุผลอย่างไรเพื่อขอลัดคิวให้เร็วขึ้น ผมทำไม่ได้ครับ อย่าโทรมาหาอย่าไลน์มาถาม VIP ผมและราชวิทยาลัยฯมีแล้ว ผู้พิการ นักบวช ผู้สูงอายุ ชุมนุมแออัด ผู้เข้าไม่ถึงระบบได้ทันความจำเป็น ยังดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง
2.บริษัทและองค์กรที่ยื่นความจำนงไม่ทัน อย่างไรก็ต้องรอจนกว่าจะจัดการให้องค์กรที่ขอเข้ามาทันเสร็จก่อน ไม่มีทางลัดหรือพิจารณาให้เป็นพิเศษไม่ว่าเหตุผลใดครับ
3.วัคซีนทยอยมาเรื่อยๆ และเพียงพอแต่ไม่สามารถเสกให้มาได้พร้อมกันเป็นสิบๆล้าน โดสเพราะต้องใช้เวลาผลิต ทำตามมาตรฐาน ขบวนการและตรวจสอบก่อนส่งมาประเทศไทย (ไม่นับเวลาที่ต้องมาตรวจตามมาตรฐานประเทศไทยอีก 2-3 วัน
4.คน บริษัทที่นัดได้แล้วไปตามนัดกับโรงพยาบาลเลยนะครับ ท่าน 2 ฝ่ายต้องนัดกันเอง เราจะส่งวัคซีนให้ไปไว้ล่วงหน้าเสมอ ถ้าโรงพยาบาลเลื่อนเขาเลื่อนด้วยเหตุผลภายในของโรงพยาบาล (ไม่ว่าเขาจะพูดหรือให้เหตุผลใดๆจริง/ไม่จริงหมดเราส่งของได้ก่อนทุกที่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกัน ช่วยสังคม ช่วยประเทศชาติด้วยจิตของแพทย์ให้มาก (กว่าผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชน) ขอร้องครับ VIP ของผม

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  20 มิ.ย. 2021  วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส ได้ถูกลำเลียงถึงประเทศไทย  และ ราชวิทยาลัยฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น “ตัวแทน” ประเทศไทย ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยร่วมกับ อย. และ สธ. ติดต่อขอซื้อจากซิโนฟาร์มโดยตรง และให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตจาก อย. ตลอดจนการขนส่งวัคซีน

ขณะที่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก วัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ระบุว่า มีองค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 1,276 แห่ง จำนวน 338,419 คน รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งสิ้น 7,713 แห่ง รวมเป็นจำนวน 1,117,719 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด