svasdssvasds

พ.ร.ก.นิรโทษกรรมโควิด กฏหมายเพื่อคุ้มครองบุคลากรและผู้จัดหาวัคซีน?

"อนุทิน ชาญวีรกูล" ชี้แจงเตรียมออก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด19 คาด เพื่อคุ้มครองและสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรด่านหน้า ให้ได้รับการดูแลและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลถูกฟ้องร้อง

9 ส.ค.64  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การเตรียมออก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้คณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนโควิด 19 ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทั้งคน งบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งสภาพความเป็นจริงมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างๆ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากปัจจัยในการผลิตวัคซีนและเงื่อนไขในขณะการเจรจาในขณะนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

related