svasdssvasds

ผู้ป่วย "เบาหวาน" ติดโควิด
 เสี่ยงเสียชีวิตกว่าคนปกติ 3 เท่า

ผู้ป่วย "เบาหวาน" ติดโควิด
 เสี่ยงเสียชีวิตกว่าคนปกติ 3 เท่า

เตือนคนรอบข้าง หากมีพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานขอให้ดูแลตัวเอง ดูค่าน้ำตาลในเลือดให้คงที่และเร่งรับวัคซีนโควิด19ให้ครบ 2 เข็ม เพราะหากติดเชื้อเดลต้า มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติ ถึง 3 เท่า

เบาหวาน สาเหตุการตาย อันดับต้น

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ วิเคราะห์ในกลุ่มที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง 13 สิงหาคม 2564 สะสม 7,126 ราย พบว่าโรคเบาหวาน เป็นสาเหตุแทรกซ้อนอยูในอันดับต้นๆหมอห่วง ผู้ป่วย เบาหวานอาการรุนแรง
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ตอนนี้การระบาดไทยคือ สายพันธุ์เดลตา ติดง่าย  รุนแรง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กว่า 3 ล้านคนน่าห่วงหากติดเชื้อ อาการป่วยอาจรุนแรงได้เพราะภูมิคุ้มกันต่ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้  2.1 ล้านคน หรือ ร้อยละ 70 ยิ่งติดเชื้อง่าย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ทำไมโควิด ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานอาการหนัก

“มีผลการศึกษาพบว่า
ระดับน้ำตาลที่สูงจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ
เชื้อเติบโตได้ดี เพิ่มจำนวนมากขึ้น
และฤทธิ์ของไวรัสจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวน คุมได้ยาก มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน สูงกว่าคนปกติ 2 เท่า โอกาสเสียชีวิตสูงกว่า 3 เท่า

คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน
       รับประทานยาให้ครบ สม่ำเสมอ อย่าขาด ไม่เครียด รีบฉีดวัคซีน 2 เข็ม จะลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ หลังฉีดอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงชั่วคราว เป็นกลไกการทำงานของภูมิต้านทานโรคโดยปกติ

related