svasdssvasds

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ สั่งฟันสูงสุดหากตำรวจกระทำผิดเอง

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ จี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปฏิรูปเร่งด่วน 7 ด้าน กำชับกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง ย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่กระทำผิด ต้องรับโทษขั้นสูงสุด

       นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อห่วงใยและกระแสเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชน ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาแล้ว
       โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน 7 ด้านคือ

1.ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

2.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

4.ด้านการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย

5.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

7.ด้านสวัสดิการตำรวจ

อ่านเพิ่มเติม : นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ ย้ำ หากเจ้าหน้าที่กระทำผิด ต้องรับโทษขั้นสูงสุด

related