svasdssvasds

สธ.อนุมัติ วัคซีนไขว้สูตรใหม่ แอสตร้าฯ และ ไฟเซอร์

สูตรใหม่มาแล้ว สธ. อนุมัติสูตฉีดวัคซีนไขว้เพิ่ม "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์" คาดเริ่มเดือน ต.ค. พร้อมยุติการสั่งซื้อวัคซีน "ซิโนแวค" เพิ่ม ต.ค. นี้ล็อตสุดท้าย

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า เช้านี้คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ฉีด ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านและแพทย์และสาธารณสุข กรณีติดเชื้อโควิด-19  ( ศปก.สธ.) อนุมัติวัคซีนสูตรไขว้ใหม่
ซึ่งเป็นคำแนะนำจาก คณะอนุกรรมกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นำข้อมูลวิชาการ เช่น ผลการศึกษาวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ อนุมัติวัคซีนสูตรไขว้ใหม่ เริ่มใช้ ตุลาคม นี้ ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกกลุ่ม

  1. สูตรเดิม   SV + Az  เว้น 3 - 4 สัปดาห์
  2. สูตรใหม่   Az + Pfi  เว้น 4 - 12 สัปดาห์
    เริ่มใช้ตุลาคมนี้
  3. สูตรที่ 3 (กระตุ้นเข็ม3ด้วย Az ) กรณีฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม (ห่าง  4 สัปดาห์)
  4. กรณีผู้ติดเชื้อหายแล้ว สามารถ ฉีด Az หรือ Pfizer หลังจากหายป่วย  1 - 3 เดือนได้
    ในกรณียังไม่ได้รับ หรือ รับไม่ครบ หรือ รับครบ 2 เข็ม แต่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ แล้วมาติดเชื้อก่อน
related