svasdssvasds

เตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรคนจน” 
หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้
 กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครรอบใหม่ได้
 ส่วนกลุ่มเดิมที่ได้อยู่แล้ว ต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่

ลงทะเบียน “บัตรคนจน”
หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้
- กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ สมัครได้
- ส่วนกลุ่มเดิม ต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่

โดยสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นี้ จะปรับคุณสมบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้น กรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น 
- ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ต่อคน เป็นต่อครัวเรือน แทน
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1. ไปธนาคาร ธกส., ออมสิน, กรุงไทย

ขั้นตอนที่ 2.
• แสดงบัตรประชาชน   
• กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
• เก็บหลักฐานไว้

 

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ว่างงาน หรือมีรายได้ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3.ทรัพย์สินรวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

(เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) 

4.รายได้ต่อครัวเรือนและบัตรเครดิต รถยนต์ ถูกนำมาพิจารณาด้วย
5.แต่ถ้ามีรถยนต์ 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิ

ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ วันไหนยังไม่บอกแต่คาดว่า เร็วๆนี้

related