svasdssvasds

สรุปให้... ลูกจ้าง แรงงาน ต้องรู้! ขาด ลา มาสาย นายจ้าง หักเงินได้ไหม?

สรุปให้... ลูกจ้าง แรงงาน ต้องรู้! ขาด ลา มาสาย นายจ้าง หักเงินได้ไหม?

1 พ.ค. 65 วันแรงงาน มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ลูกจ้าง ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรรู้ เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง ขาด ลา มาสาย ทำงานพลาด นายจ้าง สามารถหักหรือลดเงินเดือน เราได้ไหม? เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

ขาด ลา มาสาย นายจ้าง หักเงินเดือนได้หรือไม่?
เป็นมนุษย์เงินเดือน ต้องรู้กฏหมายนี้ เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

เพจกฎหมายแรงงาน ได้โพสต์ ว่า
การขาด ลา มาสาย หรือทำงานผิดพลาด
นายจ้างสามารถ หักเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  ได้หรือไม่?

ประเด็นที่ 1 
ขาด มาสาย หรือทำงานผิดพลาด นายจ้าง หักเงินเดือน ได้ไหม

คำตอบคือไม่ได้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระบุ ห้ามมิให้หัก
ค่าจ้าง   ค่า OT ค่าทำงานในวันหยุด และค่าOT ในวันหยุด

นายจ้าง ต้องลงโทษตามที่กฎหมายอนุญาต  เช่น ออกหนังสือตักเตือน พักงานไม่เกิน 7  วัน หรือ เลิกจ้างได้
ส่วน “การลา” เป็นสิทธิของลูกจ้าง ทำได้ ถ้าลาโดยถูกต้องตามข้อบังคับ ลงโทษไม่ได้

 

ประเด็นที่ 2 
การขาด ลา มาสาย ทำงานพลาด นายจ้างจะ ลดค่าจ้างได้หรือไม่
คำตอบ คือ ไม่ได้
เพราะค่าจ้าง คือ สภาพการจ้าง เปลี่ยนโดยพลการจากนายจ้างฝ่ายเดียว ไม่ได้ เสมือนถือว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เซนก่อนเริ่มงาน แต่การลดค่าจ้างอาจทำได้ ถ้ายินยอมพร้อมใจสองฝ่าย ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

สรุป ถ้าลูกจ้าง ขาด ลา มาสาย ทำงานผิดพลาด
นายจ้างไม่สามารถ หักเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือนได้
แต่ให้ออกได้

related