svasdssvasds

สหภาพคนทำงาน จัดกิจกรรม รวมพลังคนทำงาน

สหภาพคนทำงาน จัดกิจกรรม รวมพลังคนทำงาน

สหภาพคนทำงาน จัดกิจกรรม รวมพลังคนทำงาน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 6 จุด เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานทั้งสวัสดิการ และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล พร้อมทวงคืนสังคมที่เป็นประชาธิปไตย

ช่วงเย็นที่ผ่านมากลุ่มที่ใช้ชื่อว่า สหภาพคนทำงาน จัดกิจกรรม ‘MAY DAY’ รวมพลังคนทำงาน เนื่องในวันกรรมกรสากล โดยมีทั้งแรงงานชาวไทย และแรงงานข้ามชาติร่วมกิจกรรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีการนำรูปภาพของ อองซานซูจี มาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว แสดงพลัง
   โดยการทำกิจกรรมแบ่งเป็น 6 จุดสำคัญ เริ่มรวมตัวกันที่บริเวณแยกราชประสงค์ จากนั้นเดินขบวนไปยังถนนพระรามที่ 1

สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน

มาถึงช่วงโรงพยาบาลตำรวจและมีการปราศรัยเพื่อส่งเสียงถึงแพทย์ พยาบาล เรียกร้องเรื่องการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล จุดที่สาม ผ่านหน้าวัดปทุมวนาราม ทางกลุ่มได้ทำกิจกรรมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับคนเสื้อแดง จุดที่สี่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าหน้าสยาม เพื่อแสดงออกว่าพื้นที่ทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยชนชั้นแรงงาน โดยต้องการส่งเสียงเรียกร้องสวัสดิการให้กับแรงงาน จุดที่ห้า หน้า ลิโด้ เพื่อทำการแสดงดนตรี street performer และจุดที่หก จุดสุดท้ายบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรม

สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน

ซึ่งการเดินขบวนการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน และแสดงพลังให้เห็นความสำคัญของคนทำงาน ตามเป้าหมายที่ต้องการตอกย้ำว่า “เราทุกคนคือคนทำงาน” และเพื่อสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตย แสดงออกว่าทุกระดับของสังคมทุกชนชั้นเท่าเทียมกัน  ต่อสู้เพื่อทวงคืนสิทธิ เสรีภาพ
   ทั้งนี้จะมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไปจนถึงเวลาประมาณ 19.30 น. ก่อนที่จะยุติกิจกรรม

สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงาน

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด