Spring News

How to ใส่คอนแทคเลนส์อย่างไรไม่ให้เสี่ยงโควิด-19

25 ก.ย. 2564 เวลา 7:08 น. 179

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การใช้มือสัมผัสใบหน้าหรือดวงตาทำให้เสี่ยงต่อเชื้อโรค และการใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค หากไม่คำนึงถึงความสะอาด

เพราะมือที่ใช้สัมผัสคอนแทคเลนส์อาจสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ จากระบบทางเดินหายใจและนำเชื้อมายังเยื่อบุตา ทำให้ดวงตาหรือเยื่อบุตาแดง อักเสบ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นการใส่คอนแทคเลนส์ควรให้ความสำคัญกับความสะอาด 

คอนแทคเลนส์

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

วิธีใส่คอนแทคเลนส์ให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงโควิด-19

- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทั้งก่อนใส่และหลังใส่คอนแทคเลนส์

- งดทาสีเล็บและไว้เล็บยาวเพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

- หากใส่คอนแทคเลนส์แบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน ควรถูคอนแทคเลนส์ ก่อนล้างทำความสะอาดให้ถูกวิธีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับคอนแทคเลนส์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

- การใส่ Face shield หรือแว่นตานิรภัยเลนส์ใส จะช่วยป้องกันการติดเชื้อผ่านทางผิวดวงตาได้

คำแนะนำจากแพทย์

อาการตาแดงอาจเกิดได้จากการใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งทำให้ดวงตาได้รับความระคายเคือง หรือการติดเชื้อโรคโควิด-19 หากมีอาการสงสัย เช่น พบอาการตาแดงร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และรักษา ทั้งนี้อาการสามารถหายเองได้หากดูแลถูกวิธี แต่หากมีอาการทางตารุนแรงควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ

 

Cr. อ. พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด