Spring News

The Great Resignation ลาออกครั้งใหญ่ กระทบ SMEs และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

17 มิ.ย. 2565 เวลา 8:14 น. 113

ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากการสถานการณ์โควิด ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายของปรากฎการณ์ The Great Resignation การลาออกระลอกใหญ่ ซึ่งส่งผลกับธุรกิจ SME และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดขององค์กร

The Great Resignation ลาออกครั้งใหญ่ กระทบ SMEs และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ผลการศึกษาล่าสุดของ NYSE: SAP พบ มากกว่า 9 ใน 10 หรือกว่า 98% ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศไทย กำลังเผชิญกับความผันผวนของกำลังคน ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์การลาออกครั้งใหญ่ หรือ The Great Resignation ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแผนการทำ Digital Transformation ขณะเดียวกัน 80% ของ SMEs ไทยยังมองว่า การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดขององค์กรในปีหน้า

‘The Great Resignation’ ตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของ SMEs ไทย

เศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจากการสถานการณ์โควิด ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหนึ่งประการ นั่นคือ 'การลาออกระลอกใหญ่ หรือ The Great Resignation' ที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2564 วลีนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของพนักงานหลายล้านคนทั่วโลกที่ทยอยลาออกจากงานเป็นจำนวนมาก

ผลการศึกษาของ เอสเอพี ชี้ให้เห็นว่า The Great Resignation กำลังส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 47% ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีพนักงานลาออกมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 12 เดือนที่แล้ว ขณะที่กว่า 67% ของ SMEs ไทย มองว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะรับมือกับผลกระทบของการลาออกครั้งใหญ่ของพนักงาน

The Great Resignation ลาออกครั้งใหญ่ กระทบ SMEs และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

ปรากฏการณ์นี้จึงลดทอนความสามารถขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่วิถีดิจิทัล รวมถึงปัจจัยด้านการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะ และการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโซลูชั่นดิจิทัลที่มีอยู่ ยังจัดเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ ในการบรรลุเป้าหมายของการปรับตัวทางธุรกิจสำหรับกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย เพิ่มเติมจากความท้าทายเดิมที่บริษัทต้องจัดการ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์, การขาดงบประมาณ เป็นต้น

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

The Great Resignation ลาออกครั้งใหญ่ กระทบ SMEs และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “การศึกษาครั้งนี้เผยให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ The Great Resignation ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อหลายองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวและนำมาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทขาดคนทำงานที่ใช่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ล้วนหยุดชะงัก ฉะนั้น กลุ่ม SMEs ในประเทศไทยจะอยู่รอดและเดินหน้าต่อไปได้ จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับการลงทุนด้านนวัตกรรม”

“The Great Resignation มักถูกตีความว่าพนักงานส่วนใหญ่ลาออกเพื่อไปเดินตามเส้นทางที่พวกเขาวางแผนไว้ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด แท้จริงแล้ว บุคลากรล้วนต้องการค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และภาพความก้าวหน้าในองค์กรที่ชัดเจน การให้ความสำคัญเรื่องการเพิ่มทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมสนับสนุนด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและมีพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสม จึงเป็นแนวคิดแบบ win-win ระหว่างพนักงานและตัวผู้ประกอบการ SMEs”

The Great Resignation ลาออกครั้งใหญ่ กระทบ SMEs และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

ลดปัญหาการลาออกครั้งใหญ่ต้องลงทุนใน ‘บุคลากร’ และ ‘การฝึกอบรม’

ปัจจุบัน กลุ่ม SMEs ไทย ได้เดินหน้าเร่งเครื่องลงทุนในบุคลากร เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการลาออกระลอกใหญ่ และเสริมศักยภาพให้บุคลากรก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ข้อมูลจากผลสำรวจ กลุ่ม SMEs ลงความเห็นว่า พวกเขากำลังวางแผนลงทุนในปัจจัยต่างๆ ทั้งการเพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ให้แก่พนักงาน คิดเป็น 39% เพื่อรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ SMEs ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน ด้านผู้ตอบแบบสอบถามย้ำชัดว่า 12 เดือนหลังจากนี้ จะมีการปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทน และ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น (ทั้ง 2 ปัจจัยคิดเป็น 39%) โดย SMEs ไทย มากกว่า 7 ใน 10 หรือ 71% กล่าวว่า การเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลให้ 77% ของกลุ่ม SMEs ตั้งเป้ามุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานตลอดทั้งปีนี้

เส้นทางการปรับตัวของ SMEs มองผ่านความยืดหยุ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดการกับวิฤตในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้ SMEs ในประเทศไทย มีแนวโน้มเปลี่ยนไปโฟกัสที่ด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจากความยืดหยุ่น และ 78% ของธุรกิจ SMEs ในภูมิภาคนี้ เชื่อมั่นว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นระดับปานกลางจนถึงมากที่สุดในการปรับตัวรับมือกับผลกระทบของโควิด มีเพียง 6% เท่านั้นที่คิดว่าการดำเนินธุรกิจพวกเขาปราศจากความยืดหยุ่น

ความมั่นใจในศักยภาพทางธุรกิจของเหล่า SMEs สะท้อนผ่านทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ผลสำรวจชี้ว่า 85% ของ SMEs ไทย มีความมั่นใจในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุดต่อการเติบโตของพวกเขาในอีก 12 เดือนข้างหน้า

เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “ด้วย Mindset ที่ใช่ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค เนื่องจาก SMEs เปรียบเสมือนหัวใจหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งคิดเป็น 97% ของธุรกิจในเอเชีย และกระตุ้นการจ้างงานกว่า 50% ของพนักงานทั่วเอเชีย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อ SMEs เติบโต สภาพเศรษฐกิจตลอดจนความแข็งแกร่งของเอเชียก็จะเจริญรุดหน้าต่อไป การวางแนวคิดทางธุรกิจโดยผสานการใช้งานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ พร้อมให้ความสำคัญกับบุคลากร และระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง จะทำให้ SMEs ในประเทศไทย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ในระยะยาว”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด