Breaking News

กรมชลประทานสั่งจับตาน้ำ พร้อมวางกำลังคนในพื้นที่ 24 ชม.

กรมชลประทานสั่งการศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศทุกลุ่มน้ำ พร้อมให้ทุกจังหวัดวางกำลังคนในพื้นที่ 24 ชั่วโมง

สั่งติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศทุกลุ่มน้ำ พร้อมให้ทุกจังหวัดวางกำลังคนในพื้นที่ 24 ชั่วโมง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แม่น้ำโขง ที่สูงขึ้น ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายแห่ง เช่น หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนทั่วไป เกิดความกังวลว่า การระบายน้ำจะเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือระบายไม่ได้ ยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆไว้รับมือแล้ว

บริเวณลุ่มน้ำก่ำ ที่รับน้ำจากหนองหาร ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 8 เครื่อง และที่ประตูระบายน้ำหนองบึง 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง พร้อมแขวนบานประตูระบายน้ำทั้งหมด 7 แห่ง ในลำน้ำก่ำเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 61 คาดว่าจะระบายน้ำได้ประมาณวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สถานการณ์แม่น้ำมูล การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ยังสามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังสูงกว่าแม่น้ำโขง ซึ่งกรมชลประทาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำไว้แล้ว หากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูล จะได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไป