BreakingNews : สิ้นแล้ว "ทูตวีรชัย" หัวหน้าคณะต่อสู้คดีเขาพระวิหาร

16 มี.ค. 2562 เวลา 10:04 น.

ท่านทูต วีรชัย พลาศรัย ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก โดยรู้จักกันในนามหัวหน้าคณะต่อสู้คดีเขาพระวิหาร

มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งไขกระดูกเมื่อเวลา 00.43 น. ณ กรุงวอชิงตัน ตรงกับ 11.43 น เวลาประเทศไทย

สำหรับ นายวีรชัย พลาศรัย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 เป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารการชี้แจงต่อศาลโลกกรณีคดีปราสาทพระวิหาร สมรสกับนางอลิซเบธ พลาศรัย ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ฝรั่งเศส ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการในกระทรวงต่างประเทศเมื่อปี2530ตำแหน่งเลขานุการตรีกองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับกรมการเมือง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา 24 มีนาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด