Breaking News การเมือง ข่าว

BreakingNews : ขโมยบัตรทั้งเล่ม! กกต.เผยเลือกตั้งล่วงหน้าจับโกงได้ 3 จังหวัด

กกต.สรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้า พบพฤติการณ์ส่อทุจริต 3 จังหวัด จาก สมุทรสงคราม แอบขโมยบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มออกไปกาหมายเลข แจ้งความดำเนินคดีแล้ว พร้อมนำข้อผิดพลาดปรับแก้ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า ในจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 2.6 ล้านคนมีผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็น 86.98 % และมีหลายแห่งประชาชนออกมาใช้สิทธิเกินกว่า 90 % โดยจากรายงาน พบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรวม 3 กรณี

กรณีที่ 1. อาจมีการกระทำทุจริตใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม มีผู้แอบนำบัตรเลือกตั้งทั้งเล่ม ไปทำเครื่องหมายให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบและนำบัตรเลือกตั้งเล่มนั้นไปเจาะทำลาย แล้วนำบัตรเลือกตั้งเล่มใหม่ส่งไปทดแทน พร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด, ส่วนที่ จ.อุทัยธานี มีการนำบัตรประจำตัวของบุคคลอื่นไปแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนน ซึ่งก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว, และ จ.กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการทำเอกสารปลอมโดยอ้างว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ประกาศไม่รับสมัครผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งที่ในพื้นที่พบว่ายังมีป้ายหาเสียงอยู่ จึงได้แนะนำให้ผู้สมัครไปแจ้งความไว้

กรณีที่ 2. เจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต ซึ่งพบมากในหลายจังหวัด โดยถ้าเป็นการพบหรือทักท้วงก่อนลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะแก้ไขโดยแจกบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้สิทธิ แต่หากมีการลงคะแนนไปและนำบัตรใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ ส่วนกรณีผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ไม่พบข้อมูลที่หน่วยเลือกตั้งเมื่อได้ทำการตรวจสอบหลักฐาน เมื่อพบว่ามีการลงทะเบียนจริง กรรมการประจำหน่วยก็จะเพิ่มชื่อให้ผู้มีสิทธิได้ใช้สิทธิ

กรณีที่ 3 แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต ล่มไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 15 นาที แต่ได้ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะซักซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีกในวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค.

นอกจากนี้ นายอิทธิพร ยังได้กล่าวถึงการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งได้เปิดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นแต่ในบางหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิมาก หากผู้มาใช้สิทธิได้เข้ามาในเขตเลือกตั้งแล้วก็จะถือว่าแสดงจำนงที่จะใช้สิทธิ กรรมการประจำหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้ใช้สิทธิได้จนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ในส่วนของเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมากที่สุดกว่า 61,401 คน ก็สามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิได้ใช้สิทธิเรียบร้อย และมีการปิดหีบลงคะแนนในเวลา 18.00 น. ซึ่งถือว่าทำได้เป็นที่น่าพอใจ

ส่วนกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งกลาง ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางทั้งทางสมาร์ทโหวต รถกระจายเสียงในพื้นที่ รวมถึงการติดตั้งป้ายประกาศหน้าสถานที่เลือกตั้งเดิม โดยมีเพียงแห่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน คือ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ จ.ชลบุรี เนื่องจากฝนตกหนัก จึงมีการย้ายหน่วยไปตั้งในจุดใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งเดิม