Breaking News ข่าว

BreakingNews : ครม.ประกาศหยุด 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบให้ในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ซึ่งให้มีผลบังคับในใช้ปีนี้