Spring News

Breaking News : "นวัธ เตาะเจริญสุข" ส.ส.เพื่อไทย พ้นจากการเป็น ส.ส.

13 พ.ย. 2562 เวลา 8:31 น.

ศาลรธน. วินิจฉัย นวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส. เขต 7 ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พ้นจากการเป็น ส.ส. เหตุต้องคำพิพากษาประหารชีวิต คดีจ้างวานฆ่า

วันนี้ (13 พ.ย. 62) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(6) หรือไม่ จากกรณีต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิต ในคดีจ้างวานฆ่า และให้คุมขังนายนวัธไว้ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา

ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัย เนื่องจากต้องรัฐธรรมนูญมาตรา 82 และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) และมีคำสั่งให้นายนวัธ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายนวัธ

โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์และศาลจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์นายนวัธตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 62 เป็นต้นไป จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นสมาชิกสภาพส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เขต 7 พรรคเพื่อไทย พ้นจากการเป็น ส.ส. ถือเอาวันที่ 13 พ.ย.ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลงต้องมีตราพ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วันนั้นให้นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด