Breaking News

Breaking News : ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดติดเชื้อสะสม 3,018 ราย

โควิด 19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

รายงานผู้ติดเชื้อวันนี้ 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,018 ราย รักษาหายแล้ว 2,850 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในรพ. 112 ราย ไม่มียอดเสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ อายุ 39 ปี อาชีพรับจ้าง