Breaking News

Breaking News : ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเก็บภาษี “แพลตฟอร์มดิจิทัล” จากต่างประเทศ

ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ร่างกฎหมาย เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก “แพลตฟอร์มดิจิทัล” ต่างประเทศ คาดมีรายได้เพิ่ม 3,000 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัษฎากรฯ จัดเก็บภาษี “อี-เซอร์วิส” หรือ เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศ ที่ไม่มีบริษัทลูกในประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ซึ่งเป็นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ดิจิทัลแพลตฟอร์ม จากต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เรียกว่าภาษีอีบิสิเนส

นางสาวรัชดา กล่าวอธิบายเหตุผลในการออกกฎหมาย อี-เซอร์วิส ฉบับนี้ ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นภาระกับผู้ใช้บริการ เพราะปัจจุบันมีทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ดาวน์โหลดหนัง เพลง เกมส์ การจองโรงแรม จากแพลตฟอร์มต่างประเทศโดยไม่เสียมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง คาดว่าจะสร้างรายได้ให้รัฐได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี

โดยกระบวนการหลังจากครม.มีมติแล้ว จะส่งเข้าที่ประชุมสภาฯตามขั้นตอนต่อไป ส่วนที่ถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่ใช้กฎหมายฉบับนี้ เช่นประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้ โดยกรมสรรพากกรจะทำคู่มือให้เข้าใจทุกขั้นตอนต่อไปด้วยเช่นกัน