ภัยในความสดของ "ผักไฮโดรโปนิกส์" เชื่อหรือไม่... มีอันตรายแฝงอยู่!

22 ม.ค. 2561 เวลา 12:20 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผักสด ๆ สีสวยๆ อย่างที่เรียกกันว่าผักไฮโดร หรือชื่อเต็มว่าผักไฮโดรโปนิกส์ ที่วางขายตามตลาด หากดูด้วยตาเราจะไม่รู้เลยว่ามีสารอะไรอยู่ในผักหรือไม่ จนมีการสุ่มตรวจพบว่า มีอันตรายแฝงอยู่ ล่าสุด เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN บอกว่าผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินหรือผักไฮโดรโปนิกส์ เสี่ยงมีไนเตรท และสารพิษตกค้าง สูงเกินมาตรฐาน ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ แม้จะกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในผัก ทำให้มีการเลือกซื้อ รวมไปถึงวิธีการดูที่ต่างกันไป แต่เชื่อว่าผักไฮโดรโปนิกส์สะอาด ปลอดสารพิษ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ด้านเครือข่าย Thai-PAN บอกความเข้าใจของประชาชนที่คิดว่าผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักที่ปลอดภัยและไม่มีการใช้สารเคมีป็นความเข้าใจที่ผิด หากรับประทานมากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง แนะกินผักตามฤดูกาล รู้เท่าทันการปลูก ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th อย่างไรก็ดี ผลวิเคราะห์ไนเตรท และสารพิษตกค้างสูงเกินมาตรฐานในผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการวัดจากมาตรฐานการตกค้างของ EU เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดระดับการตกค้าง และการจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรฐานการตกค้าง และให้ความรู้เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีใน ผักไฮโดรโปนิกส์ จึงนับเป็นความหวังที่น่าจะเป็นทางออก เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประทานผักที่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th