"ธอส. จับมือ ตชด." ยกระดับคุณภาพชีวิต นักเรียน-ครูตชด.

14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:56 น.

โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหลายแห่ง อาคารเรียนเริ่มเก่าและผุพังธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเข้าไปช่วยซ่อมแซมและจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

ธอส.-ตชด.ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน-ครูตชด.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารสงเคราะห์ และ พล.ต.ท.ประพันท์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จัดทำ “โครงการร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี2561” สนับสนุนการจัดสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค

ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า โครงการร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี2561 จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาต