เลิศวิโรจน์ เติมเต็ม 1 ใน 7 กกต.ชุดประวัติศาสตร์

07 ธ.ค. 2561 เวลา 4:58 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

แม้จะเคยโดน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดึงอุปกรณ์สำหรับชี้ประกอบการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำแล้งออกเป็นเชิงให้ยุติ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก เมื่อครั้งการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2558

แต่หลังจากนั้น แทนที่ดวงจะตกกลับตรงกันข้าม ปี 2560 ครม.มีมติเห็นชอบให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบให้นายเลิศวิโรจน์ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.2 ที่เหลือ ทำให้กกต.มีสมาชิกครบ 7 คนแล้ว

นายเลิศวิโรจน์ เกิด 19 กันยายน 2501 จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากเซ็นทรัล นิวอิงแลนด์ คอลเลจ ออฟ เทคโนโลยี และปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เติบโตมาจากสายงานกรมชลประทาน เป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3, ที่ 4 และที่ 13 กรมชลประทาน และเป็นผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 4 เป็นรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ปี 2555 เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

1 ตุลาคม 2558 กลับเก้าอี้เดิม รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ก่อนที่ 8 สิงหาคม 2560 ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงเกษตรฯแทน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

จากนักชลประทานและการเกษตร ข้ามไปทำงานใหม่ คุมการเลือกตั้ง เป็น 1 ในกกต.ชุดแรกที่สมาชิกเพิ่มจากเดิม 5 คนเป็น 7 คนตามรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด