“หมอปราเสริฐ...ผู้ประเสริฐ?” กับการเอาเปรียบ “กลุ่มสมาชิก” ร.พ.กรุงเทพ (1)

22 ธ.ค. 2561 เวลา 2:08 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่มีข่าวใด มาแรงเท่าเหตุการณ์ที่ “บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ” หรือ “BDMS” หรือที่ประชาชนมักเรียกว่า “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” ซึ่งมี “หมอเสริฐ-ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” เศรษฐีหุ้นอันดับ 1 ของเมืองไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ “แพ้คดี” หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้กลับไปทำตามข้อตกลงโครงการเอกสิทธิ์ของคุณภาพชีวิต (ไลฟ์ พริวิเลจ) รักษาสมาชิกตลอดชีพ

ดิฉันขอไม่ใช้ “ภาษากฎหมาย” ในการเล่าเรื่องนี้นะเจ้าคะ แต่ขอลำดับเหตุการณ์ง่ายๆ แบบพอสังเขปของข้อพิพาทนี้ว่า

โครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ ของ “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” เริ่มต้นออกมาในปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และเป็นช่วงที่บริษัทส่วนใหญ่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ปัญหาหนี้สินและปัญหาการหาแหล่งเงินทุน เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว

เช่นเดียวกัน “เครือ ร.พ.กรุงเทพ” ณ ขณะนั้นก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ด้วย!!

“การระดมทุนตามแพ็กเกจนี้ เราไม่ทราบว่าโรงพยาบาลเอาเงินไปทำอะไร แต่ที่แน่ๆ พนักงานขายบอกว่าโรงพยาบาลไม่มีเงิน กู้เงินในระบบไม่ได้ ขอให้ช่วย...”

“ซึ่งวิธีการขายไลฟ์ พริวิเลจคลับนั้น สมาชิกต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งเป็นทองหนัก 200 บาท ในการแลกเปลี่ยน สิ่งที่สมาชิกได้รับ คือการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม สมาชิกเสีย 100 บาทต่อครั้ง เป็นแพ็กเกจดูแลสุขภาพตลอดชีวิต...” แหล่งข่าวระบุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 3 รุ่น รวม 284 ราย อัตราเงินที่จ่ายแทนทองคำ คือ 1 ล้านบาท 1.2 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยบุคคลที่เป็นสมาชิกต้องเป็นลูกค้าของโรงพยาบาล และที่ได้รับเชิญจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาล และต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเท่านั้น

แต่เมื่อปลายปี 2559 “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” ได้แจ้งเปลี่ยนเงื่อนแก่ลูกค้า โดยขึ้นราคาจาก 100 บาท ให้จ่าย 25% ของค่ารักษา หรือทางเลือกที่ 2 ถ้าไม่เลือกข้อ 1 จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 5% และถ้าไม่ตอบกลับมาถือว่ายอมรับว่าจะรับเงินคืน!!

โดยเหตุผลที่โรงพยาบาลยกมาอ้างคือ เรื่องมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยที่ต้องปฏิบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด!!

เมื่อ “คน” ไม่ใช่ “ควาย” จึงทำให้กลุ่มสมาชิกรุกขึ้นสู้ และเข้าร้องเรียนเรียกร้องความเป็นธรรมต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ให้ตรวจสอบด้านธรรมาภิบาล กรณี “เครือ ร.พ.กรุงเทพ” ยกเลิกสัญญาการรักษาพยาบาลตลอดชีพ (โครงการไลฟ์ พริวิเลจคลับ)

แต่เรื่องก็เงียบไปและไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่แสดงถึงการเข้าช่วยเหลือหรือร่วมแก้ปัญหาของหน่วยงานเหล่านี้!

น่าสะอิดสะเอียน พวกเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อประโยชน์และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มทุนใหญ่... จริงมั้ยเจ้าคะ “เลขาฯ ระพี สุจริตกุล”

สุดท้ายเมื่อพึ่งใครไม่ได้ กลุ่มสมาชิกจึงดำเนินการฟ้องร้องคดีเอง เมื่อต้นปี 2560 ต่อ “บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ” หรือ “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” เพื่อให้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเดิมที่ “โครงการไลฟ์ พริวิเลจ”เคยให้ไว้!!

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผลของคดีก็เป็นที่ทราบกันว่า ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทรณ์ได้มีคำสั่งให้ “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” (จำเลย) “ไม่มีสิทธิยกเลิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจคลับ ตามกฎระเบียบข้อบังคับไลฟ์ พริวิเลจ คลับ และต้องปฏิบัติการชำระหนี้ต่อโจทก์ ตามข้อตกลงในโครงการเอกสิทธิ์ของคุณภาพชีวิต ชีวีมีสุข ต่อไป”

หลังจากคดีจบลง... สังคมคงสงสัยว่าจอมวาง “แผนทุรยศ” ในการเอาเปรียบกลุ่มลูกค้าสมาชิก “กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ” นั้นคือใคร?!?

ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษบ้างหรือไร แต่ละปีบริษัทกำไรเป็นหมื่นล้านบาทอยู่แล้ว ยังมาคิดเอาเปรียบลูกค้าอีก!!

ยังมั่งคั่งและร่ำรวยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนและค่ารักษาพยาบาลไม่พออีกหรือเจ้าคะ? ...แทบจะผูกขาดประเทศในการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว แล้วยังไม่รู้จักพออีกหรือ!?!

พอมาดูรายชื่อกรรมการบริษัท (กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพ) ก็พบว่ามีชื่อบุคคลมีชื่อเสียง (หรือชื่อเสีย?) มากหน้าหลายตา เช่น “วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ” และ “ชวลิต เศรษฐเมธีกุล” เพื่อนสนิท “วิชัย ทองแตง” และอื่นๆ อีกหลายท่าน

ติดตามต่อฉบับหน้า

| คอลัมน์ : มารยาตลาดหุ้น

| โดย : คุณนายเผือก

| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3429 หน้า 17 ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค.2561