Breaking ข่าว

คอมมานโด สั่งกำลังพลตัดผมสั้น ตามระเบียบ

 

ตำรวจคอมมานโด ขานรับคำสั่ง ผบ.ตร. กำชับกำลังพลในสังกัดตัดผมสั้นเกรียน รวมถึงการแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุในราชการ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 พ.ย.60 ไปยังกองบัญชาการต่างๆ เรื่อง กำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ติดป้ายชื่อบริเวณหน้าอกด้านขวาเหนือกระเป๋าทุกครั้ง ที่แต่งเครื่องแบบทุกชนิด ขณะที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ หรือ ตำรวจคอมมาโด กองปราบฯ ย่านซอยโชคชัย 4 ซึ่งมีกำลังพลทั้งหมด 6 กองร้อย หรือ 359 นาย มีกฎระเบียบให้ตัดผมสั้น เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์

ทั้งนี้ภายในหน่วย ยังเปิดบริการร้านตัดผมสวัสดิการคอมมานโดให้แก่กำลังพล ตัดผมฟรี 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยจะมีการเซ็นบันทึกการเข้ารับการตัดผมในแต่ละเดือน แต่ถ้ามีภารกิจพิเศษ หรือภารกิจเร่งด่วน เช่น งานพระราชพิธี กำลังพลในสังกัดสามารถเข้ารับการตัดผมได้เพิ่ม ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ของทุกวัน ซึ่งร้านตัดผมสวัสดิการดังกล่าว เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 29 มีนาคม ปี 2543 รวมระยะเวลากว่า 17 ปี แล้ว

หนังสือด่วนดังกล่าวระบุด้วยว่า เพื่อให้การแต่งกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ทาง ผบ.ตร.จึงกำชับข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ทุกนาย ต้องแต่งกาย-ตัดผมสั้น ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง