ครม. สั่งใช้โทษปรับ แทนลงโทษทางอาญา

13 ก.พ. 2561 เวลา 11:18 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะรัฐมนตรี สั่งปรับแนวทางลงโทษคดีไม่รุนแรงแทนโทษอาญา และใช้โทษปรับทางปกครองแทนเพื่อไม่ให้เสียประวัติ ยืนยัน ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีฐานะ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาการกำหนดโทษทางอาญาของกฎหมายให้สอดคล้องกับ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้หน่วยงานเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะมีการตีกฎหมายขึ้น รวมถึง ให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น โดยเห็นว่า ควรปรับโทษทางอาญาที่ไม่รุนแรงให้เป็นโทษอื่น โดยเฉพาะ กฎหมายที่กำลังจะตราขึ้นใหม่ หากไม่ใช่เรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง และกระทบกับประชาชน เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตราอื่นเพื่อให้ประชาชนทำตามกฎหมาย ให้ใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา ขณะเดียวกัน ให้ปรับโทษอาญาเป็นโทษปรับทางปกครอง ซึ่งจะไม่มีการจดบันทึกในประวัติ

นอกจากนี้ ยังให้พิจารณาปรับโทษที่เท่ากันในความผิดที่มีความรุนแรงต่างกัน และให้แยกโทษนิติบุคคลออกจากโทษของบุคคลธรรมดา โดยให้กฤษฎีกาเป็นผู้ทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดโทษใหม่ที่ใช้แทนโทษทางอาญาเพื่อไม่ต้องแก้กฎหมายทุกฉบับ

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีฐานะ เพราะได้กำหนดให้ทำได้เฉพาะความผิดที่ไม่ร้ายแรงและไม่กระทบต่อศีลธรรมอันดี ดังนั้น ผู้มีรายได้น้อยจึงจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด