จันทร์นี้ รู้แน่ 96 ข้าราชการโกงเงินคนไร้ที่พึ่งจริงหรือไม่? ป.ป.ท. จ่อลงดาบอาญา

07 เม.ย. 2561 เวลา 0:18 น.

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน

ป.ป.ท. ตั้งอนุฯ ไต่สวนโกงเงินคนจน อีก 16 จังหวัด

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี บอร์ดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ว่า คณะกรรมการมีมติสรุปผลการดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เพิ่มเติม 16 จังหวัด จากเดิม 17 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา 158 คน อีกทั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติรับไว้ไต่สวนกรณี นิคมสร้างตนเอง เชียงพิณอุดรธานี และ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบความผิดปกติในกระบวนการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 33 จังหวัด แบ่งเป็น 17 จังหวัดเดิม ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย น่าน สุราษฎร์ธานี ตราด เชียงราย อุบลราชธานี ตรัง กระบี่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม และ ชัยภูมิ และ อีก 16 จังหวัดล่าสุด ประกอบด้วย ปัตตานี สตูล สงขลา ชุมพร ภูเก็ต ระนอง แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม และ ศรีสะเกษ ส่วนผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งสิ้น 158 คน แบ่งเป็น ระดับ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 35 คน ระดับ ผอ.นิคมสร้างตนเอง 1 คน ระดับ ผอ.ศูนย์ประสานงาน 1 คน และ ระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุน 121 คน

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน

รู้ผลสอบ 96 ขรก.โกงเงินคนจน 9 เม.ย.นี้

ด้านนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ป.ป.ท. ได้ส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง พม. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้พิจารณาดำเนินการแล้วทั้งหมด 96 รายชื่อ มีบางส่วนสอดคล้องกับที่ได้ดำเนินการ และสั่งพักราชการ และสอบสวนทางวินัยไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งภายในวันที่ 9 เมษายนนี้ จะทราบผลว่าจะต้องพิจารณาสั่งย้ายและสอบวินัยใครเพิ่ม

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน

ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 33 จังหวัด และมีผู้ถูกกล่าหาแล้ว 158 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 35 คน