7วันอันตรายสงกรานต์ตายเพิ่ม 86 รวมสังเวยอุบัติเหตุแล้ว 188

14 เม.ย. 2561 เวลา 4:14 น.

อุบัติเหตุ 3 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 188 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เชียงใหม่ แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 11 จังหวัด

วันที่ 14 เม.ย.61 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เม.ย.61 เกิดอุบัติเหตุ 820 ครั้ง สูงสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 35 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 86 ราย สูงสุดที่จันทบุรี 5 ราย ผู้บาดเจ็บ 852 คน และมีผู้บาดเจ็บระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย.61 เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน ทำให้รวม 3 วันตั้งแต่วันที่ 11-13 เม.ย.61 เกิดอุบัติเหตุ 1,846 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 188 ราย บาดเจ็บ 1,934 คน

อุบัติเหตุ 3 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 188 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เชียงใหม่ แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 11 จังหวัด

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้เพิ่มความเข้มข้น ในการปฏิบัติงานของจุดตรวจและการชุมชน โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุสูง หรือพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ เน้นดูแลถนนสายรองและเส้นทางโดยรอบพื้นที่สงกรานต์ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการขับขี่ลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย พร้อมควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้การเดินทางและการเล่นน้ำเป็นไปด้วยความปลอดภัย

อุบัติเหตุ 3 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 188 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เชียงใหม่ แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 11 จังหวัด

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ยังเกิดจาก การดื่มแล้วขับ รองลงมาคือการขับรถเร็ว และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือจักรยานยนต์ โดยเกิดในเส้นทางตรง และบนถนนในหมูบ้าน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 16.01-20.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ซึ่ง ตลอด 3 วัน ที่เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุด คือ เชียงใหม่ 65 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 8 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 70 คน ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือกลายเป็นศูนย์มี 11 จังหวัด

อุบัติเหตุ 3 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตแล้ว 188 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เชียงใหม่ แต่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 11 จังหวัด

นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ ตั้งจุดตรวจหลัก 2,029 จุดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,547 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 837,164 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 172,294 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 50,197ราย และไม่มีใบขับขี่ 45,485 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด