ประเดิมใช้ กล้องจับ จอมปาด – จอมเบียด – แทรก แค่ครึ่งเช้าทำผิด 7,500 ราย

ตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม (Lane Change Camera System ) มาติดตั้ง 15 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร และจากการตรวจสอบตั้งแต่ เที่ยงคืนถึง 11 นาฬิกา มีผู้ทำผิด 7,500 ราย

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวถึง โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม ในการตรวจจับและเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่กระทำผิด ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัดจากพฤติกรรมดังกล่าว ว่าจากการตั้งกล้องระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้ามนั้น แต่ละจุดจะมีป้ายแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้ ในระยะ 100 เมตร, 50 เมตร และ 30 เมตร ก่อนถึงจุดตรวจจับและแต่ละจุดจะมีกล้อง 4 ตัว ทำงานอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง มีความคมชัดและละเอียดสูง 2 ล้านเมกกะพิกเซลล์ สามารถตรวจจับได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และทุกสภาพอากาศ สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ระบบจะดำเนินการตรวจจับ เมื่อพบการกระทำความผิด กล้องจะทำการบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบ ATS และส่งภาพข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถ, ยี่ห้อ, รุ่น และสีของรถ หากตรงกันก็จะดำเนินการ ออกใบสั่งและส่งไปยังระบบ PTM ของธนาคารกรุงไทยเพื่อได้บาร์โค้ดกลับมา จากนั้นจะยืนยันความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่ง ส่งไปยังผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถ ภายใน 7 วัน

ซึ่งผู้ที่ถูกออกใบสั่งสามารถตรวจสอบความผิดย้อนหลังผ่าน http://www.trafficpolice.go.th ด้วยรหัสผ่านที่ระบุท้ายใบสั่งได้ และสามารถชำระค่าปรับผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านบริการ KTB netBank หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง โดยการกระทำดังกล่าว จะมีความผิด ข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นที่ ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 21 ประกอบมาตรา 152 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทั้งนี้ หากผู้ที่โดนออกใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ จะส่งผลให้เจ้าของรถไม่สามารถต่อภาษีประจำปีได้ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีสาระสำคัญคือ การใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขความในพ.ร.บ.จราจรทางบกโดยมีสาระสำคัญคือ การใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. (ฉบับที่4) พ.ศ.2535 ให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประจำปีสำหรับเจ้าของรถที่ไม่ชำระค่าปรับ หรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยเวลาที่กำหนด

และจากการเริ่มบังคับใช้กล้องดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 00.01 – 11.30 น.ของวันนี้ กล้องสามารถตรวจจับรถที่รถปาด เบียด หรือแซงบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกได้แล้วประมาณ 7, 500 ราย