พบ 3 พระเถระ พัวพันวิ่งเต้นสมณศักดิ์

30 พ.ค. 2561 เวลา 7:18 น.

กองปราบเร่งหาหลักฐานพระชั้นผู้ใหญ่ที่เชื่อมโยงคดีเงินทอนวัด 3 รูป โกงการเลื่อนสมณศักดิ์ เพราะไม่ได้เรียนบาลีหรือเปรียญธรรมมาก่อน

ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง 3 รูป เพื่อประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครอง ของสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนจะส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำเสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในตำแหน่งของพระทั้ง 3 รูป

โดยในเบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่า พระพรหมสิทธิ และพระพรหมเมธี จบการศึกษาชั้นนักธรรมเอก แต่ไม่ได้เล่าเรียนบาลีหรือเปรียญธรรมมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกในวงการสงฆ์ที่พระทั้ง 2 รูป ซึ่งไม่ได้จบเปรียญธรรมแม้แต่ประโยคเดียว แต่สามารถขึ้นมาถึงระดับรองสมเด็จพระราชาคณะในชั้นพรหมได้ ยิ่งไปกว่านั้นพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปยังมีความอาวุโสน้อยมากหากเทียบกับพระสงฆ์รูปอื่นๆ ในมหานิกาย ต่างจากพระพรหมดิลกที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด