ยังลุยไม่เลิก... "วิระชัย" ขยายผลตรวจโรงงานรับซื้อขยะพิษ พบทำเป็นขบวนการ

09 มิ.ย. 2561 เวลา 5:23 น.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นตรวจสอบบริษัทหวางเสี่ยวตง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ซอยแก้วไฟฟ้า ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริษัทรับซื้อของเก่า มีนางสาวสุนิศา ลิ้มวานิช เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว้ามีการนำขยะอิเล็กทนอนิกส์มาเก็บไว้ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ

จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานแห่งนี้ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นร้านรับซื้อของเก่า แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน จึงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ การดำเนินงาน อีกทั้งยังพบข้อมูลว่าบริษัทแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจากต่างประเทศมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า เพื่อฟอกว่าเป็นของเก่าภายในประเทศ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของโรงงานกำจัดและหลอมต่างๆ รวมถึงมีการซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เดือนละหลายล้านบาท จึงทำให้เชื่อว่า เป็นการลักลอบยักย้ายถ่ายเทจากผู้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ

เบื้องต้นจะดำเนินคดีกับนางสาวสุนิศา ในฐานะที่เป็นเจ้าของ เนื่องจากไม่สามารถชี้แจงได้ว่าขยะดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร ในข้อหา ฐานนำเข้าหรือครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3โรงงานคัดแยกขยะที่เป็นของเสียอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานผู้ใดส่งออกหรือนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาต พร้อมสั่งปิดโรงงานดังกล่าวทันที เนื่องจากมีความผิดชัดเจน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ

สำหรับกรณีที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่การเกษตรได้ เบื้องต้นทราบว่า โรงงานนี้ไม่มีใบประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขยะอันตราย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่จะเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่นั้น ต้องตรวจสอบก่อน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำทีมค้นโรงงานรับซื้อของเก่า แต่กลับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศถูกนำมาฟอกให้เป็นของเก่า คาดมีการทำเป็นขบวนการ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ระหว่างที่ตรวจค้น มีฝนตกลงมา แม้โรงงานจะมีหลังคาปกปิดขยะเป็นอย่างดี แต่ก็พบว่าน้ำฝน ที่ตกลงมาโดนขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้ไหลออกมากระจายทั่วพื้น เป็นน้ำเสีย และไหลไปอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะ เข้าสู่การอุปโภคบริโภคของประชาชน คาดว่าโรงงานนี้ไม่มีระบบระบายน้ำที่ถูกต้อง ซึ่งจากนี้จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าตรวจสอบ หากผิดก็จะดำเนินคดีต่อไป