"ประภัสร์ จงสงวน" เฮ..! ศาลปกครองสั่ง รฟท.จ่ายชดเชย 3 ล้าน เหตุเลิกจ้างก่อนครบกำหนด

05 ก.ย. 2561 เวลา 10:35 น.

ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ชดใช้เงิน มูลค่า 3,139,452.05 บาท นายประภัสร์ จงสงวน กรณีการเลิกจ้างเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดในสัญญาจ้าง

วันนี้ (5 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาในคดี ที่ นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้อง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีเลิกจ้างจากการเป็น ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดในสัญญาจ้าง

โดยคดีนี้ ศาลได้พิจารณา ไต่ส่วนแล้วเห็นว่า เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีมีกำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 แต่สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดเวลาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งการเลิกจ้างก็ไม่เข้าเหตุตามข้อ 5.3 ที่ระบุว่าผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกจ้างผู้รับจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ หากผู้ว่าจ้าง ทุจริตต่อหน้าที่ ,ทำให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย, ประมาทเลินเลอ , ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน

ดังนั้น รฟท.(ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับอัตราจ้างเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน และรับผิดชดใช้เงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีคูณด้วยระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,139,452.05 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี