อ่วม! ศาลปกครองสูงสุด สั่งกทพ. จ่ายค่าโง่โทลล์เวย์ 1.79 พันล.

23 ก.ย. 2561 เวลา 6:50 น.

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชำระเงินค่าชดเชยรายได้ ที่ลดลงแก่บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กว่า 1.8 พันล้านบาท

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชำระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงแก่บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด สำหรับ ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2543 รวมจำนวนกว่า 1.8 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ตามที่กำหนดในสัญญา กรณีมีการสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสิต เป็นทางแข่งขันที่ทำให้ปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ของบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ลดลงจากที่ประมาณการไว้ ซึ่งมีผลกระทบตามสัญญา

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชำระเงินค่าชดเชยรายได้ ที่ลดลงแก่บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กว่า 1.8 พันล้านบาท

 

 

(รายละเอียดโปรดอ่านจากเอกสารข่าวศาลปกครองและคำพิพากษาฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่อ.932/2561และอ.933/2561)

https://drive.google.com/file/d/1Bb2MW4B06dtM5D8qtmNA_HzKfeqcwawI/view

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด