ราชทัณฑ์ เคาะชื่อผู้ต้องขังประพฤติดี พักโทษอีก 178 ราย

27 ก.ย. 2561 เวลา 9:25 น.

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยผลการประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อเวลา 09.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการจากเรือนจำ 104 แห่ง ในคดีความผิดทั่วไป และคดียาเสพติด จำนวน 50 ราย

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย

และได้พิจารณาพักการลงโทษผู้ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 อีก 54 ราย และผู้รับพักการลงโทษกรณี มีเหตุพิเศษหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 74 ราย

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย

ทำให้ยอดรวม ผู้ที่ได้รับการพักโทษประจำปี 2561 มีทั้งสิ้น 987 ราย โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษเหล่านี้ ถือเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย เหลือโทษอีกไม่นาน และไม่เป็นภัยต่อสังคม

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย ที่ประชุม คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์ อนุมัติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ที่มีความประพฤติดี เพิ่มอีก 178 ราย