เสริมกำลังตำรวจ...รับชาวจีนเที่ยวไทยฉลองวันชาติ [คลิป]

30 ก.ย. 2561 เวลา 7:49 น.

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหวังสร้างความมั่นใจ เสริมภาพลักษณ์

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทย และกรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดยพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีนโดยถือว่าเป็นช่วง golden week จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงบูรณาการการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีท่องเที่ยว ทั้ง 34 สถานี ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ