ตม.ภูเก็ต ยกระดับการบริการ

22 พ.ย. 2561 เวลา 4:12 น.

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานเปิดโครงการอำนวยความสะดวกโดยให้บริการแบบขับรถผ่าน (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE) ของกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมี พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผบช.สตม.พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม.3 ,พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งมีผลต่อ ภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง” ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีบุคคลต่างด้าวเข้ามาขอรับบริการด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)

ตม.จว.ภูเก็ต จึงนำร่องพัฒนาปรับปรุงการ ให้บริการ เริ่มจากการปรับปรุงตามนโยบาย 4.0 โดยได้ดำเนินการปรับปรุง ระบบการตรวจสอบสถานะคำร้องขออยู่ต่อทางเว็บไซต์ (ฟังผล ONLINE) ,ระบบสำรองคิวล่วงหน้า (QUEUE ONLINE) เพื่อนัดหมายคนต่างด้าวให้มายื่นคำร้องขออยู่ ต่อในราชอาณาจักร กรณีเอกสารครบถ้วน ,จัดทำระบบโปรแกรมแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 กรณีระบบ PIBICS ไม่สามารถดาเนินการได้

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)

นอกจากนี้ได้ริเริ่มโครงการอำนวยความสะดวกโดยให้บริการแบบขับรถผ่าน (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE) ซึ่ง มีผู้มาใช้บริการต่อวันเป็นจำนวน 300 - 700 ราย โดยจะแยกงานที่ไม่ต้องใช้เวลาในการให้บริการเป็นเวลานาน ออกมาให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE สามารถขับรถผ่าน (DRIVE THRU) เข้ามาขอรับบริการแล้วรับผลได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที เพื่อลดความแออัด และแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนองการให้บริการแบบทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)

สำหรับงานบริการที่สามารถดำเนินการแบบ DRIVE THRU ได้แก่ ฟังผลพิจารณาการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระยะยาว 1 ปี ,แจ้งการอยู่เกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว ,การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน โดยมีเป้าหมายเป้าหมาย ลดความแออัดและอำนวยความสะดวกผู้มานั่งรอรับบริการร้อยละ 30

นอกจากนี้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานีให้มีความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ ขยายห้องงานขออยู่ต่อระยะสั้น จาก 40 ที่นั่ง เป็น 120 ที่นั่ง เพื่อพัฒนาก้าวเข้าสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยุค 4.0

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)