ตม.ภูเก็ต ยกระดับการบริการ

22 พ.ย. 2018 เวลา 4:12 น.

รรท.ผบช.สตม.เปิดโครงการ (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE)

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานเปิดโครงการอำนวยความสะดวกโดยให้บริการแบบขับรถผ่าน (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE) ของกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมี พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผบช.สตม.พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม.3 ,พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งมีผลต่อ ภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง” ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีบุคคลต่างด้าวเข้ามาขอรับบริการด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ตม.จว.ภูเก็ต จึงนำร่องพัฒนาปรับปรุงการ ให้บริการ เริ่มจากการปรับปรุงตามนโยบาย 4.0 โดยได้ดำเนินการปรับปรุง ระบบการตรวจสอบสถานะคำร้องขออยู่ต่อทางเว็บไซต์ (ฟังผล ONLINE) ,ระบบสำรองคิวล่วงหน้า (QUEUE ONLINE) เพื่อนัดหมายคนต่างด้าวให้มายื่นคำร้องขออยู่ ต่อในราชอาณาจักร กรณีเอกสารครบถ้วน ,จัดทำระบบโปรแกรมแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 กรณีระบบ PIBICS ไม่สามารถดาเนินการได้

นอกจากนี้ได้ริเริ่มโครงการอำนวยความสะดวกโดยให้บริการแบบขับรถผ่าน (IMMIGRATION DRIVE THRU SERVICE) ซึ่ง มีผู้มาใช้บริการต่อวันเป็นจำนวน 300 - 700 ราย โดยจะแยกงานที่ไม่ต้องใช้เวลาในการให้บริการเป็นเวลานาน ออกมาให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE สามารถขับรถผ่าน (DRIVE THRU) เข้ามาขอรับบริการแล้วรับผลได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที เพื่อลดความแออัด และแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนองการให้บริการแบบทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว

สำหรับงานบริการที่สามารถดำเนินการแบบ DRIVE THRU ได้แก่ ฟังผลพิจารณาการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระยะยาว 1 ปี ,แจ้งการอยู่เกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว ,การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน โดยมีเป้าหมายเป้าหมาย ลดความแออัดและอำนวยความสะดวกผู้มานั่งรอรับบริการร้อยละ 30

นอกจากนี้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานีให้มีความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ ขยายห้องงานขออยู่ต่อระยะสั้น จาก 40 ที่นั่ง เป็น 120 ที่นั่ง เพื่อพัฒนาก้าวเข้าสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยุค 4.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด