ทำลายแผนพิมพ์ลายนิ้วมือ เกือบ 2 ล้านรายการ ครั้งแรกในรอบ 10 ปี [คลิป]

04 ธ.ค. 2561 เวลา 7:28 น.

พิธีทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ขออนุญาติและขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร ยืนยันไม่มีการแอบอ้างลบประวัติผู้สมัครงานหน่วยงานราชการ หลังทำลายแผ่นพิมพ์มือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาตและผู้ขอสมัครเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานใหม่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,768,548 รายการ ถูกนำมาเข้าเครื่องทำลายเอกสารความลับกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในแผนลายนิ้วมือ

พลตำรวจตรีธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้จัดเก็บแผนพิมพ์ลายนิ้วมือ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (2551-2561) มากถึง 16 ล้านแผ่น ใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 500 ตารางเมตร หนัก 140 ตัน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บลายนิ้วมือแทนกองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงได้เสนอขออนุมัติทำลายเอกสาร

สำหรับการทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ได้ดำเนินการทำลายแผ่นพิมพ์ ซึ่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเหล่านี้เป็นลายนิ้วมือของผู้ที่ขออนุญาตและสมัครเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้สมัครงานตำรวจ ผู้ขออนุญาตงานขนส่ง ผู้ขออนุญาตงานสันติบาล เป็นต้น และ ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาแต่อย่างใด พร้อมกับขอให้มั่นใจว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการสำรองข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย หรือ เว็บไซต์ถูกไวรัสไว้แล้ว

พลตำรวจตรีไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ระบุถึงว่ากรณีผู้ที่มีประวัติอาชญากรปัจจุบันได้มีการนำเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลบข้อมูลออกจากระบบได้ ส่วนกรณีขอผู้ที่กระทำความผิดและได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมายว่าจะไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัว เช่น ผู้เสพยาเสพติด ผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในระบบแต่จะมีการปิดบังการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย ทำให้ผู้ที่มาขอรับรองประวัติจะไม่พบประวัติอาชญากร

ทั้งนี้ยืนยันว่ากรณีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถลบข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติได้ไม่เป็นความจริง และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากผู้ใดสงสัยว่าตนเองมีประวัติอาชญากรรมติดตัวหรือไม่ก็สามารถสอบถามได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน และ กองทะเบียนประวัติอาชญากร