กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการป้องปราม ดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุบนถนน [คลิป]

29 ธ.ค. 2561 เวลา 6:02 น.

องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุข ระบุว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ยังคงมาจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ

กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการป้องปราม ดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุบนถนน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย มาจากพฤติกรรมการดื่มของผู้ขับ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร และตรวจวัดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 160 จะพบแอลกฮอล์ในเลือด มากกว่า 50 มิลลิกรัม สูงเกินกว่าที่ ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมากกว่า วันละ 60 คน ต่อปี 1 ล้านกว่าคน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สร้างโครงการ มาตรการป้องปราม ผู้ขับ ในช่วง 7 วันอันตราย

องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุข ระบุว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ยังคงมาจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุข ระบุว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ยังคงมาจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ

องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุข ระบุว่า สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ยังคงมาจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ